maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

ÖLÜMCÜL GERÇEK


Ortada Reddedilmekte Olan Ölümcül Bir GERÇEK Var Ki, O da Cahillerin-Aptalların Ortadan Kaldırılması Gerektiğidir.

Aydınların yüzyıllardır yapmış olduğu hata cahil kitlelere bir şeyler katabilme ve onları değiştirme umudu ile ışığını onların üzerine çevirmeleridir.


Onları aydınlatmak isterler.. Burada o ışık ile yapılması gereken tek bir şey vardır o da onları bu Işık yolu ile yakmak ve küle çevirmektir. Cahile tolerans göstermek, gelecek ve şimdiki nesle ihanettir, insana ihanettir.


Cahil, başı ezilmesi gerekendir, toplumdan dışarı atılması gerekendir, tüm hakları elinden alınması gerekendir, çünkü o sürekli bunun hayali içindedir, kendinden farklı olana tahammülü yoktur, güç eline geçtiğinde kendi gibi olmayan herkese öfke kusacaktır ve bir cahilden insanca yaşamasını beklemeyin.


Dünyanın hiç olmadığı kadar geliştiği bu dönemde cahil olmak, bir suç haline gelmiştir, hemde insanlık suçu haline.

Cehalet, İnsan Irkının Ezeli Ve Ebedi Düşmanıdır; Ve De Dünyamızın..

Aslında Aydın kitlelerin çoktan cahil kitlelere karşı, onları zor yollar ile dünyadan def etme adına birleşmiş, bir birlik kurmuş olması gerekirdi, ama onlar yalnızca kardeşlerinin Cahiller tarafından, Aptallar tarafından yok edilişlerini izlediler durdular, yıllar boyu, ve kutuplaştılar durdular...


Cahille empati kurmak da ahmaklıktır, yüzyılın hatasıdır.


Bu şekilde düşündüğünüzde onlar gibi olmayacaksınız, onları bildiğiniz tanımladığınız tüm sıfatların dışına almalısınız. Ve cehalet bir tercihtir unutmayınız....


Ne zaman ki aydın kitleler kutuplaşmanın ötesine geçip BİR olma ihtiyacı hissedecekler, o zaman dünyadaki tüm bu kutuplaşma ikiye ayrılmış olacaktır, bin yıllarca dünyanın başına bela olmuş cehaletin kökünün kazınması için ilk adım böylece atılmış olacaktır bunun için tek yapılması gereken bir anlığına her şeyi bir kenara bırakıp dünyaya bakmak, tarihe göz atmak ve olanları görüp bilmektir...

Aksi halde bu karanlık döngü bir yirmi beş bin yıl daha sürüp gidecektir, bu da aydınlanmış insanın sınavıdır...


Olduğunuz yerde durup da, insan üstü güçlerin dünyaya ve sorunlarına müdahale edeceğini bekleyip de gönlünüzü rahatlatmayın, böyle yaptığınız her dakika, cehaletin dünya üzerindeki gücüne katkı sağlıyorsunuz, başta tanrı dediler, sonra kurtarıcı, şimdi de uzaylılar var sırada, yüzyıllarca dinler ile uyuttular, şimdi sırada yeni çağ akımları var.


Yalnızca İnsanlar Kendi Yıkımlarını Durdurabilirler, Bu Karma Yasasıdır.

Oyun aynı, senaryolar farklı. Unutturulmaya çalışılan şey ise, evrenin mutlak yasası olan Özgür İrade Yasasıdır, Özgür İradenizdir..


Dünyamıza müdahale edecek herhangi bir iyicil veya kötücül dünya dışı varlık yok sizden başka, hepsi sizsiniz, buradasınız, en canlı haliyle...


Bir köşeye çekilip hiçbir şey yapmamak için aydınlanmıyorsunuz, ve bu dünyaya bunun için ekilmiyorsunuz, olanları hakiki haliyle görüp, bir şeylerin gerçekten temizlenmesi gerektiğini anlamak ve harekete geçmek için, burada sorumluluğun en büyük kısmı bilenlerin ve görenlerin üzerindedir..


Her kim ve ne olursa olsun, cehalet yok edilmesi gerekendir ve cahil, kapı dışarı atılması gerekendir..

Değişmez tek gerçeğin değişim olduğu bu varoluş içerisinde, Değişimin olmadığı yalan bir gerçeklik kurmaya çalışan insansılar, yok oluşa canı gönülden "EVET" demiş kimselerdir..


Cehalet tüm hataların sebebidir, tüm suçların ve İnsan Irkına azap veren tüm kötülüklerin. İnsanların, Akıl olmadan İmana boyun eğdirmek üzere birbirlerini ısrarla kısıtlamaları, İnanç olmadan Akla dayanmaları, birbirlerine karşılıklı zulmederek, Aptallığın iki kutbunu da sırayla geri teptirmeleri de cehalet yüzündendir.


Güneşin kendi rotası etrafında döndüğüne inanan, dünyada yalnızca kendinin yaşadığının inancıyla türlü sahte gerekçeler ile kendini her daim haklı koyan kişinin gerekçesi de, mutluluğunun mutlak kaynağı olan cehalettir.


Tiberius'un Capra'da üzerindeki, ızdıraplardan daha korkunç olan bedensel hazlarla, kendi gücünden iğrenerek her gün binlerce kez yeniden ölüp, zevklerinin ızdırabı içinde kavrulmasının nedeni de Cehalettir.


Kendisini gülünç ve aşağılık şeyler ile çevirerek, bu şeylerin onu onurlandırdığının hayal ve fantezileri içinde yaşamına devam eden "GURURLU" kişinin nedeni de cehalettir.


Kendini, bize hizmet etmesi için yapılmış olan şeylerin kölesi haline getiren, "TAMAHKAR" kişinin nedeni de cehalettir.


İlişki kurup hayatı çoğaltan şeyi ölümcül bir şekilde suistimal eden "UÇARI" kişinin nedeni de cehalettir.


Karşılıklı olarak birbirini sevmek yerine nefreti tercih etmek, bir diğerine yardım etmek yerine kendini diğerlerinden soyutlamak, koruma adı altında tahrip etmek, ve kendisini evrensel yardımseverlik ile güçlendirmek yerine egoizm içerisinde acizleştirmek de cehalettendir.


Cahil, Sokrat'ı zehirleyendir, İsa'yı çarmıha gerenlerdir, mağdurlara işkence eden, geleneklere ters gidenleri yakanlardır. Keşişleri katleden, korkunç putları deviren ve alternatif olarak yeniden dikenlerdir.

Cahil, aydınları yok eden, aykırıları dışlayan, farklı olana kin güden, sevgiden ve saf olandan bütünüyle korkanlardır.

Vaaz verilenlerdir; kimi tirandır, kimi özgürlüğünü kötüye kullanandır.

Kandırılmış olanlardır, kimisinde otoritedir, diğerinde ise hürriyettir.

Ve hepsi; aklı-mantığı-sağduyuyu gözardı etmiştir; dolayısıyla Gerçeği ve Adaleti de. Fakat hepsinin ortak noktası, her birinin göz ardı edilen birer "NEDEN" olmalarıdır, cehaletin güç kazanmasında.


Burada bir GERÇEK var, göz ardı edilen, çöküşümüzün resmi olan, ve her bilge bireyin işlediği bir suç haline gelen.

Eğer günümüzde cehalet bir suç haline geldiyse, bu Gerçeği göz ardı etmek ve kendi kutuplarımıza çekilerek dünyayı onların eline vererek, gözümüzün önünde yitip giden dünyadan gözümüzü kulağımızı kaçırmak da bizlerin suçudur...


137 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon