maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

AHLAK



Zafer isteseydim avlanırdım, ben barış istiyorum. Karşılaştığım kalpleri ve zihinleri özgürleştirmeye yeminim var. Kölelere dokunmayın kalsınlar, onlar köle olarak kalacaklar.

Özgürlüğü zerre kadar arzulayanın olsun hür bir irade. Köleleri göz ardı edin kötüye kullanırlar, daha doğrusu kullanamazlar. İradesini özgürleştiremeyenler evrenin sarsılmaz yasası ve yaşamın ortaya çıkış nedeni olan özgür irade yasasını çiğnemeye yeltenenlerdir, bu nedenle onlara merhamet göstermeyin, doğanın yasalarını anlayın ve doğanın merhamet göstermediği hiçbir şeye merhamet göstermeyin. Hür irade hür bir vicdanda tecelli eder, vicdanı hür olmayanın aklı da hür olmaz, aklı ve vicdanı hür olmayana hürriyet verilirse yakar, mahveder, ardından pişman olur ve dramatik gösteriler yapar ki ne küstahlıktır. İradesi denetimsiz bir gücün kontrolündedir dolayısıyla onlar denetimsiz varlıklardır.

İyi bir insan olmak bilge bir insan olmaktır, ahmakların masumiyet illüzyonlarına karşı zayıf olmayın. Onlar sevgi dolu kucaklamalarında bile zayıflıklarınızı denetlerler, onlar ne erdem bilirler ne sevgi ne de anlayış, onları geçin. İyi ile kötü arasındaki ayrımı yapamayanları zaten fırlatın hayatınızın ötesine, onları hiç bilmedim bilmek de istemiyorum. İrade hür olmalıdır, aksi halde ortada irade yoktur ve tek hüküm özgür iradedir, özgür irade harici hiçbir hüküm yoktur. Evrensel bir ahlak yasası yoktur ama evrensel bir iyilik ve kötülük vardır.

Ahlakınızı bu iki esas yapı üzerinden değerlendirin. Bir şey size veya iyiye zarar vermiyorsa kötü değildir, ama kötülere de iyilere de fayda vermiyorsa iyi de değildir, fakat kötüye verilen zarar zamanla kötünün iyiye yönelmesine neden oldurtacaktır, iyiye verilen zarar da zamanla kötüye yönelmesine, verilen zararın etkisine oranla kötülük veya iyilik yoğunlaşıp dışarıdan aldığı bu etki ile transforme olacaktır, iyiye fayda verdiğinizde ise iyi aynı şekilde yoğunlaşır ama transforme olmaz, yalnızca varlığını korur ve de yüceltir, kötüye verilen fayda da aynı şekilde onu yoğunlaştıracak ama transforme etmeyecektir, yalnızca varlığını koruyup yüceltecektir, ve de her ikisinin de varlığı bu şekilde genişler. Burada derin bir paradoks var, dualitenin amansızca kendini gizleme çabasıdır bu paradoks, tıpkı zihnimizin derinlerde yatan nötr halini amansız oyunlarla saklamaya çalışması gibi, yalnızca bu paradoksa medite olanlar zihinlerini bu iki çekimden özgür kılabilirler.


~ 'Animus Liber' Kitabımdan.

53 views0 comments

Recent Posts

See All