maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

Bumerang Yasası Ve YaratımÇekim yasasının eksik olduğu görüşündeyim, bumerang yasasını bilenleriniz bunun daha çalışır olduğunu göreceklerdir. İsteğin gerçekleşmesi ters orantılıdır, çok isterseniz zıttını çekersiniz, denetimli divanelik yoluyla gerçekleşeceğine/tiğine tam anlamıyla inanmış olsanız dahi etkisi ölçülmeye değer değildir. Ve hatta gerçekleşmediğini bir süre sonra gördüğünüzde inancınızı yitirmiş olacaksınız.


Bir fraktal sistemi gibi düşünün, sizin olmasını istediğiniz şeyi isteyenler çoğaldıkça yenileri de bu sisteme eklenecek, çekim yasasında siz bir şeyin gerçekleşmesini istersiniz, ama bu durumun zıttını size çekmesi daha yüksek olasılıktır. Nedensel zaman içerisinde harekete geçer dileğiniz, ve etki tepki yasasına dahil olur.


Bumerang yasasında sizinle beraber birçok kişi ister, bu durumdan kendine fayda sağlayacağına inanır.


Bu sistemi önceden çözmüş olanlara en büyük örnek tapınakçılardır, tepeden tırnağa herkes birbirinin kazanımından fayda görmektedir, dolayısıyla herkes birbirine olabildiğince bağlıdır, ve benzer şeyleri istemektedir, ve örgüte gelen üyeler çoğaldıkça örgüt daha da güçlenmektedir. Böylece güçlü bir çekim alanı yaratılmış olur, ve herkes birbirinin gördüğü zarardan benzer oranda zarar görmektedir, dolayısıyla bu yapıyı korumak için ellerinden geleni esirgemezler, yalnızca daha ileriyi daha faydalı olanı isterler. Ve bu yapıyı bozacak türden niyetler besleyenlere tolerans gösterilmez.


İsteklerinin pozitif veya negatif olması önem arz etmez, sistem bunu gözetmez, evrensel yasalarda adalet ve eşitlik kavramı yoktur, sürekli orantısız güç vardır. Enerjiler, frekanslar, hatta cinsiyetler arasında, türler arasında, her şeyde orantısız güç vardır. Ama karma hala varlığını sürdürmektedir bunu unutmayınız. Ve gerektiğinde müdahale eden yüksek güçler vardır.


Çekmek mi istiyorsunuz? O halde vakum yaratacaksınız.

İstediğiniz kadar görmezden gelin, olumlamalar, dilekler, istekler, bir tür duadır, bunun yerine hiçbir şey yapmasanız, gerçekleşme olasılığı daha yüksektir.

Yaratım gücünün içerisinde koşul, korku ve tutku ve arzu bulunmaz, her şeye kadir güç bunlardan arınmış güçtür.


Yaratım, dilemez, bunun nasıl yapıldığını dahi bilmez ya da unutmuştur. Yalnızca OL der ve olur.

Bunu incesine irdeleyiniz.


Niyet + Eylem = Büyüdür. Kağıtlar üzerinde bu hadisenin simülasyonunu çizen büyücü arkadaşlar yüksek titreşenlerin bu enerjiler üzerinden etkilenmeyeceğini öğrenmeliler, İnsan olsun, obje olsun farketmez. Ve enerji uçucu bir kalem gibi dağılır gider. Kendimde dahil olmak üzere bu özelliğe sahip olanlara magic immunity diyorum :)


Zaten yüksek titreşenler bu işin faydasız olduğunu bilirler, büyünün yapısını çözenler, simülasyonuyla uğraşmazlar. Özgür irade ihlali hassas bir konudur, ve ince bir çizgidir, yüksek farkındalıklı bireyler getirisinin götürüsünü karşılamadığı işlere karışmamayı tercih ederler, farkında olmadan birçok karmik borcu üzerinize bindirir, deneyimlenmesi gereken yeni programlar yaratırsınız, dostane sandığınız sömürücü eterik vampirleri başınıza dolarsınız, onlar tarafından türlü dezenformatif etkiler-öğretiler ile yönlendirilirsiniz, ruhunuz dahi duymaz...


Düşük titreşimli varlıklar maddesel dünya ile en kolay iletişime geçebilen varlıklardır, sizlere görünen varlıkların çoğunluğu negatif denetimsiz varlıklardır. Yüksek varlıklar ise istisnai durumlar dışında yalnızca telepati ve kanallık yolunu tercih etmektedir ve insanlarla iletişimde zorluklar yaşarlar. Ayrıca dünya dualitesine fazla yakın durmamayı tercih ederler. Bir de yanlış hareket sonucu özgür iradenizi ihlal etmekten çekinirler. Bu sayede yalnızca yönlendirmeleri tercih ederler.


Varlık düzeyiniz onlara yakındır, güçlü iletişimdesinizdir bu ayrı bir konu, ama halen dünyada olan bir varlıksınız, yapacaklarının sınırları vardır.


Düşük titreşimli varlıklar, farkındalığı az olanlar bu tarz şeylerle ilgilenmezler her şeye açıktırlar sınır tanımazlar, kötücül niyetler taşıyorsanız işiniz kolay, kaçırmayın :)


Pozitif bir niyet bildiğiniz gibi negatif bir niyetten daha güçlü potansiyel enerjiye sahiptir, çünkü yapıcıdır, yıkıcı değil, ve içerisinde evrenin en güçlü enerjisi olan Sevgiyi barındırır. Negatifle kıyaslanamaz bile. Fakat negatif enerjinin dünyamıza etkisi ve devamlılığı daha ileri düzeydedir.


Evrensel yasalar da adalet eşitlik kavramları olmasa da, iyicil niyetler taşımayanlar için farklı yasalar ve güçler vardır bunu unutmayınız.


Bumerang yasası bundan münezzeh olsa da attığınız bumerang başka bir varlığın ya da varlıkların bireyselliğini ihlal etmek üzerineyse, o bumerangın size keskin açılarla geri dönmesi, ve her negatif eylemin doğurduğu sonuç gibi kazdığınız çukura düşmeniz, sonsuz olasılık içerisinde kaçınılmaz bir olasılıktır.


Eliphas Levi'nin şu aydınlatıcı sözünü aklınıza kazıyınız: "Onaylanılması ve Oldurulması gereken şey yaratmaktır; Onaylanılmaması ve Oldurulmaması gereken ise yıkımdır"

502 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon