maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

Dünyanın Tarihi: M.Ö. Bir Milyar Yılından Günümüze

Updated: Jun 29, 2018


Dünyanın Tarihi: M.Ö. Bir Milyar Yılından Günümüze

İnsan - Öncesi tarihin Baskın Zaman Çizgisi (Başlıca Olaylar)


M.Ö. 4.500.000.000 - 1.000.000.000:

Dünya soğuyup sertleşerek fiziksel bir gezegen halini alıyor. Gazlar ağırlaşıp sonunda sıvıya dönüyor ve katı elementler oluşuyor.


M.Ö. 1.000.000.000 - 100.000.000:

Bitki yaşamı evrimleşiyor ve aşamalı olarak daha karmaşık bir yapıya bürünüyor.


M.Ö. 900.000.000 - 100.000.000:

İnsansılar diğer gezegenlerde ortaya çıkıyor. Küçük çaplı insansı koloniler keşif amaçlı olarak Dünyaya geliyor.


M.Ö. 900.000.000 - 100.000.000:

Dünyada hayvan yaşamı üremeye başlıyor ve gittikçe daha karmaşık bir yapıya ulaşıyor. İnsansılar özellikle primat bedenlerine enkarne olmaya başlıyor.


M.Ö. 180.000.000 - 60.000.000:

Dinozorlar Dünyada üremeye başlıyor. Bir kuyrukluyıldız Dünyaya çarpıyor ve asteroidler ile büyük kaya parçalarına bölünüyor. Bu olay dinozorların soyunu tüketen bir "nükleer kış" dönemine yol açıyor. Ejderha-benzeri bir dinozor türü bu dönemin ortalarında birkaç milyon yıllığına mevcudiyet gösteriyor.


M.Ö. 100.000.000 - Günümüz:

İnsansı yaşam formları Dünyada ortaya çıkıyor ve gelişmiş uygarlıklara doğru evrimleşmeye başlıyor.


M.Ö. 10.000.000 - Günümüz:

Modern Homo sapiens ortaya çıkıyor.


Dünyada Modern İnsan Yaşamının Tarihi - Kronoloji (Yıllar, Son Döneme Değin, Kendilerine En Yakın Binliklerce Yuvarlanmıştır)

M.Ö. 10.000.000 - Öncesi:

Pleiadesliler Dünyada koloniler kurup çoğalıyor.


M.Ö. 9.700.000 - 9.200.000:

Pangaeanın ilk dönemi. Homo sapiens egzotik yaşam formları oluşturmak için çeşitli hayvan türleriyle melezleşiyor.


M.Ö. 9.200.000 - 9.100.000:

İlk büyük tufan. Türlerin yüzde 99'unun soyu tükeniyor, ancak DNA'ları pleiades laboratuvarlarında korunuyor.


M.Ö. 7.800.000 - 7.500.000:

Pangaeanın ikinci dönemi. Türlerin birçoğu tekrar dünyaya kazandırılıyor ve çoğalmaya devam ediyor.


M.Ö. 7.500.000 - 7.400.000:

İkinci büyük tufan. Türlerin birçoğu tekrar yok oluyor, fakat yine Pleiadesliler tarafından korunuyor.


M.Ö. 3.200.000 - 3.000.000:

Maldekten gelen bir ruh akını (Orionlu, Draco ve Siriuslu ruhlar da dahil olmak üzere) yaşanıyor. Maldekin patlamasından sonra ruhlar Mars ve Dünyaya reenkarne oluyor.


M.Ö. 1.500.000 - 1.400.000:

Marstan gelen bir ruh akını (Orionlu, Draco ve Siriuslu ruhlar da dahil olmak üzere) yaşanıyor. Marstaki nükleer savaş sonrasında ruhlar Dünyaya reenkarne olmaya başlıyor.


M.Ö. 920.000 - 917.000:

Ejderha-benzeri varlıklar Dünyaya geliyor fakat çok geçmeden ölüyorlar (bunlar Alfa Draconisten gelenler değil)


M.Ö. 500.000 - 400.000:

Orion istilası ve Lucifer İsyanı aynı dönemde gerçekleşiyor. Bu iki olay da sonraki bölümlerde ayrıntılı şekillerde anlatıldı.


M.Ö. 400.000 - Günümüz:

Orionlular Dünyadaki varlıklarını sağlamlaştırıyorlar. Melezleşme yöntemiyle, gitgide baskın ırk haline geliyor ve Pleiadeslilerin sayısını geçiyorlar.


M.Ö. 300.000 - 250.000:

İlk Annunaki (Sirius C yıldız sisteminden gelen varlıklar) istilası. Sirius A ve B sistemlerinden gelen Siriuslular, Maldekin yok olması ve Marstaki nükleer kıştan sonra kitleler halinde Dünyaya reenkarne olup çoktan insan toplumuyla kaynaşmış durumdalar.


M.Ö. 150.000 - 75.000:

Lemurya uygarlığının ilk ve ikinci dönemleri. Lemurya yaklaşık 100.000 yıl önce, her 26.000 yılda bir gerçekleşen devinimsel hizalanmalardan biri sırasında Dünya üzerinden siliniyor.


M.Ö. 150.000 - 50.000:

Pleiadesli/Draco melezleri ve Pleiadesli/Orionlu/Siriuslu DNA'larının bir karışımı hali hazırda mevcutken Dracolar Dünyada güç kazanıyor.


M.Ö. 75.000 - 23.000:

Atlantis uygarlığının ilk ve ikinci dönemler. Atlantis yaklaşık M:Ö: 50.000 yılında gerçekleşen bir devinimsel geçiş sırasında kısmen Dünya üzerinden siliniyor. Atlantisin ikinci dönemi savaşlar nedeniyle (kristal jeneratörlerin patlaması ile) sonlanıyor ve kıta yaklaşık M:Ö: 23.200 yılında depremlerle tsunamilerin sonucunda denize gömülüyor.


M.Ö. 12.500 - 10.500:

En yakın tarihli buz çağı. Atlantisten sağ kurtulanlar Dünyada yeni bir yaşama başlamak için kendilerine yer arıyorlar.


M.Ö. 10.500 - 7.500:

İlk Mısır medeniyeti, anavatanlarının çöküşünden sağ kurtulan Atlantisliler tarafından kuruluyor.


M.Ö. 7.500 - Günümüz:

Mısırın Siriuslular (Aslan Kabilesi) tarafından ilk kez istila edilişi. Siriuslular Pleiadeslilerle melezleşerek Mısırdaki ırkı biraz daha seyreltiyor ve titreşimini düşürüyor.


M.Ö. 7.500 - Günümüz:

Mısırın Draco/reptilianlar (Kuş Kabilesi) tarafından istila edilişi. Dracolar Pleaideslilerle melezleşerek buradaki ırkı biraz daha seyreltiyor ve titreşimini düşürüyor. (Dracolar gerçek bedenlerindeyken Dünyada uzun süre kalamıyorlar, ancak burada geçirdikleri süre Mısır tarihinin gidişatını değiştirmeye yetiyor.


M.Ö. 5.000:

Sümerin ikinci en yakın Siriuslu/Annunaki istilası. Bu dönemden günümüze yalnızca ufak bir miktar belge ulaşmıştır.


M.Ö. 4.000 - 1.500:

Mısırın Sirius A yıldız sisteminden gelen varlıklar (Aslan Kabilesi) tarafından en yakın istilası. Bu varlıklar kendilerine Eski Ahit tanrıları ve Mısırın firavunları olarak yer ediniyorlar.


M.Ö. 1.500:

Sümerin Siriuslu/Annunakiler tarafından en yakın istilası. Günümüze ulaşan belgelerin büyük çoğunluğu bu dönemden kalmadır.


M.S. 0 - Günümüz:

Bir tanesi İsa Mesih olarak bilinen üç farklı ruh bir araya gelerek Hristiyan inancının başlamasına sebep olan adamı meydana getiriyor. İsanın yüksek benliği Lord Sananda olarak bilinir ve Galaktik Konfederasyonun lideridir. İsa hikayesi önceki kitaplarda ayrıntılarıyla anlatılmıştır.


M.S. 500 - Günümüz:

Sirius A ve B yıldız sistemlerinden gelen Siriuslular ve Sirius C/Nibirudan gelen Annunakiler ilk uygarlıkları etkilemeye devam ediyor. Orionlular ve Dracolar, insanlığın büyük çoğunluğunu kontrol altına almak için Siriuslularla ittifak kurmaya başlıyor.


M.S. 600 - 1300:

Yüksek alemlerdeki iyicil yardımcılar, Dünyadaki kötücül güçlerin daha fazla üremesi sonucu, insanlığı olumlu yönde etkilemekte zorlanıyor ve bir anlamda geri çekiliyorlar. Böylece Karanlık Çağ ortaya çıkıyor.


M.S. 1300 - 1700:

İyicil gruplar tekrar bir araya geliyor ve kitleler halinde Batı Avrupaya enkarne olmaya başlıyor. Bunun sonucunda Rönesans dönemi yaşanıyor.


M.S. 1945 - Günümüz:

Andromedalı ziyaretleri başlıyor. Andromedalılar nükleer testleri ve bu tür bombaların intikalini gözlemlemek üzere Dünyaya geliyorlar.


M.S. 1945 - Günümüz:

Venüslüler ve diğer Pleiadesli gruplar, Andromedalılarınkine benzer amaçlarla Dünyaya gelmeye başlıyor.


M.S. 1950:

İlahi İcazet başlıyor. Tanrı, Galaktik Konfederasyon ve insanlığın gidişatıyla ilgilenen diğer grupların gezegene müdahale etmesine izin veriyor. İnsanlığın nükleer silahlarla kendi kendilerini yok etmesi yasaklanıyor ve Arkturuslular tufanlara neden olabilecek depremler ile volkanik patlamaları önleme amacıyla Dünyanın şebeke sistemi üzerinde çalışmaya başlıyorlar.


M.S. 1950 - 1990:

Irklarının yok olmasını önleme amacıyla insan DNA'sını elde etmek isteyen Zeta Reticulilerin istilası başlıyor. Belirli ihlallerden kaçındıkları sürece bunu yapmalarına izin veriliyor.


M.S. 1950 - 2100:

Galaktik Geçiş, Dünyadaki evrimi hızlandırıyor. Galaktik Geçiş, daha önceki kitaplarda ayrıntılarıyla anlatılmıştır.


M.S. 1987:

Harmonik Convergence (Harmonik Yakınsama) etkinliği gerçekleşiyor. Maya takviminin son döneminin başlangıcı bu tarihe denk geliyor.


M.S. 2012:

Devinimsel Hizalanma yaşanıyor (Dünya bir 4. yoğunluk gezegeni haline geliyor). Maya takvimi sona eriyor.


M.S. 2012 - 2030:

Harmonik Iraksama olayı gerçekleşiyor (Dünyanın 3 ve 4. yoğunluklu versiyonları birbirinden ayrılıyor). Kıyamet ve Yeni Dünyanın ortaya çıktığı dönem bu tarihlere denk geliyor.


M.S. 2017:

Kuyruklu yıldız geçişleri yaşanıyor (yükseliş/mutasyonlar hızlanıyor). Dünya ekonomilerinde büyük çalkantılar yaşanıyor.


M.S. 2025:

Galaktik Geçiş tam olarak yarılanıyor. Ruhlar beşinci yoğunluktaki kristal ışık bedenleri edinmeye başlıyor.


M.S. 2030 - 2060:

Nibiru, güneş sisteminin mıntıkasına giriyor. Nibiruluların (Siriuslu Annunakilerin) Dünyaya olan ziyaretleri artış gösteriyor.


M.S. 2050 - 2100:

Dünya 5. yoğunluk gezegeni haline geliyor.


Tablo Sal Rachele'nin The Real History of Earth kitabından alınmıştır.


IŞIK

#salrachele #pleiadeans #sirius #galaktik #pleiades #dünya

266 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon