maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

DİŞİNİN KENDİNİ KEŞFİ ERİLİN KURTULUŞUDUR

Updated: Jul 24, 2020


Toksik dişil, dokunduğu her şeyi zehirler.

Şifalanmış dişil, dokunduğu her şeyi iyileştirir ve yaratımın dayandığı destektir.

Harap edilmiş eril, dokunduğu her şeyi yıkıma uğratır.


Gelişkin eril, dokunduğu her şeyi düzeltir ve daima yeni şeyler yaratır ve kurar.

Dişil enerji şifalandırır ve destekler, eril enerji yaratır ve inşa eder.

Erkek mimardır, kadın koruyucudur.


Erkeği de kadını da hatta tüm insan doğasını da zehirleyen dişil enerjidir, çünkü şifacı dişilin zıttı bozulma ve yozlaşmadır, enfeksiyondur.


Bütün maddi yıkım eril enerjiden gelir, çünkü mimar ve yaratıcı erilin zıttı yıkıcı ve yok edici erildir.


Sistem, eril enerjinin sömürülmesine dayanır, kontrole karşı tamamiyle korunmasız ve zihnen zayıf olan dişinin her türlü saldırıya açık olan egosu kontrol altına alınır ve medya ve çeşitli kontrol organlarıyla zihinlerinde yapay ihtiyaçlar üretilir, ve üretilen o ihtiyaçları doyumsuzlukla onlara tükettirirler, dişi büyük aldatmacalar ve illüzyonlarla çökertilir, estetik algıları gelişkin ve estetiğe zaafları olduğundan türlü yapay estetik anlayışları toplumlara bir parazit gibi aşılanır, hatta genel kabul gördürülen bedensel bir takım figürler de kontrol organları tarafından tutsak altındaki egoları vasıtasıyla zihinlerinde türetilir, tek tip bir moda algısı aşılanır ve tutsak altındaki egolara zincirlenir (moda da bir kontrol organıdır), dişiler bu estetiğe zorunlu kıldırılıp hayata dair tüm istek ve arzuları daha doğmadan çökertilir, bu engellenirse tabiatındaki koruyuculuk ve şifacılık ortaya çıkacaktır.


Burada dişinin tek arzusu bu yarışın içerisinde dikkati en fazla çeken olabilmektir, bu aşı ergenlik döneminde yapılır ve dişi ergenlikten itibaren hayatı boyunca bu aşının kölesi haline gelir.


(İnsanın kimliğinin ortaya çıkmaya başladığı dönem ergenlik dönemidir, direkt saldırı altına alındığı dönem de.)


Böylece Toplumdaki tek yeri sıfatsız, barkodlu, her yıl üretilenleri tüketmek zorunda olan bir robotluk vasfıdır, aksi halde toplumdan (!) geri kalacaktır.Yani tüm zaaflarınız dünyaya çökmüş yoz güçlerce istismar edilir.

Aynı kontrol şeklinin karşıt versiyonu erile de uygulanmaktadır.


Ve ardından dişil enerjinin tüm sıfatları elinden alınıp erilin üzerine yüklenmiştir, dişiye yapay bir sıfat biçilmiş ve bu sıfata uyması zorunlu kılınmıştır, eril enerji tahrip edilmiş ve dişil enerji sıfatsızlandırılmıştır, yalnızca tüketen ve sömüren bir konuma yerleştirilmiştir. Dişil enerji yalnızca sömürüp tüketilecek yeni ihtiyaçlar doğuran bir konumda bulunmuştur, aynı zamanda dişi bütünüyle erilin üzerine bir yük olarak bindirilmiştir.


Esasen eril enerjinin ve insan doğasının koruyucusu olan dişil enerji korunmaya ve tüketmeye muhtaç bırakılmıştır ve eril enerji, şifalanma ve korunma ihtiyacından yoksun bırakılmıştır. Dişinin, doğadaki gelişkin canlılarda her zaman koruyucu bir rolde olduğunu görebilirsiniz. Bu canlılarda dişi yuvanın temelidir ve eril ise düzeni sağlayandır.


Dişil enerji komplikasyonlarla doludur ve üstün ve pratik bir