maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

Dracolar - Sürüngenimsi - Reptoid / Reptilian Varlıklar ve Enkarnasyon


Sizlere birkaç konuda açıklık getirmek istiyorum.

Dracolar - Sürüngenimsi - Reptoid/Reptilian Varlıklar ve Enkarnasyon.

Öncelikle Reptilianlardan bahsedelim. Reptoid yani sürüngenimsi varlıkların Draco'lar ile melezleşmesinden oluşan bir melez ırktır. Bu Reptoidlere pek çok örnek verilebilir fakat en bilinenleri Pleiadesliler ve de Orionlulardır.


Draco'lar da Reptoid'ler de en kadim varlıklardandır, evrenin ilk yaratılışından bu yana uzanan soyları ile en eski ve en aydın ve en karanlık varlıklardan oluşurlar.

Draco'lar gök yüzünün ve yer altının sahipleridir, kuşvari ejderha türü varlıklardır, Neteru kuş kabilesi de Draco'ların yan ırkıdır. Draco'lar titreşimlerinin dünya yaşamına uygun olmayışıyla bilinir ve de dünyaya bedenlenme konusunda zorluk yaşarlar, bir süre deneyden sonra başarısızlığı kabullenip dünyada bedenlenmeme kararı aldılar, deneyenlerin çoğunluğu dünyanın yer çekimine hapsolup günümüz sürüngen varlıkları haline geldiler. Nesli tükenen ejderhalar ve nesli günümüze uzanan alt grupları dünyadaki türlerinin son örnekleridir, böylece dünyada bedenlenme konusunda farklı yöntemler denediler. Bunlardan en bilineni dünya yaşamına en el verişli formlar olan ve aynı zamanda Draco'ların bin yıllarca savaş verdiği Orion'lular ile melezleşmekti. Bu birleşimden bilinen ismiyle Reptilian varlıklar meydana geldi. Sürüngenimsi Reptoid varlık ile gökyüzünün sahiplerinin melezi, teknolojik açıdan en üstün Draco'lar ve Dna uzmanları Reptoidler. Nefilim efsaneleri, melek ile şeytan birleşiminden oluşan en güçlü tanrısal form hikayeleri o zamanlarda ortaya çıkmıştır.


Reptilianlar. Bilinenin aksine Reptilianlar formlar grubunun en eskilerinden, en kadimlerindendir, Dna uzmanı olduklarından dünyada her zaman göz alıcı, dayanılmaz çekicilikte, zeki, yüksek farkındalıklı ve dünya da en fark yaratan kişiler olarak bedenlenmişlerdir, Reptilianlar kendilerini dünya insanından üstün görürler, bunun nedeni Dnalarında ve bilinç katmanlarında taşıdıkları genetik mühendislik yoluyla akılsız formları entellektüel forma geçirmiş olduklarının bilgisidir, veya hatırasıdır da diyebiliriz. Dünyada yaşamı ilk başlatanlar Reptoidler ve Dracolardır. Dünya gezegeni ilk oluşmaya başladığında, Marstaki atmosferi yok eden büyük kazadan hemen önce dünyanın etrafını saran birbirine düşman bu iki ırk, Oriondan Reptoidler ve Dracodan Dracolar, sömürülerine en uygun gezegeni bulduklarını düşündüklerinden savaşlarına bu uğurda da devam ettiler.


Ancak bir kuyruklu yıldızın yörüngesini saptırıp dünyaya çarptırıp yaşamı dünyaya taşıyan Dracolar bir müddet sonra dünya gezegenine uyumlanamadıklarını anladıklarında, Oriondan Reptoidlerin ise yaşamlarına en uygun gezegeni bulup dünyaya kısa sürede yerleşim yaptıklarını gördüğünde dünyadan kısa bir süre çekilme kararı aldılar, dünyada bedenlenme çalışmalarının hepsi de başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak dediğim gibi sonrasında Orionlularla melezleşip dünyaya akın etmeye başlamışlardır.


Reptilianlar ve Dracolar eski çağlarda melekler ve şeytanlar olarak bilindiler, Dracoların korkunç görünümleri ve Reptoidlerin her forma girebilen görüntüleri insanların zihninde bu iki ayrımı yaratmıştır. Reptoidler insanlığa gerekli olan her teknolojiyi zaman zaman taşıdılar ve onlarla dengeli hesaplaşmalar yaptılar, bir yıkımın daha nelerle sonuçlanabileceğini biliyorlardı bu yüzden çoğunlukla iyi adamı oynadılar. Dracolar ise kaotik enerjilerden beslenen, ızdıraplardan kederlerden beslenen, kan içen, insan yiyen varlıklardan oluştuklarından, insanlardan çok fazla çıkarları olmadığından daha sinsi ve daha gizli oyunlarla kurban ritüellerini, kanlı ayinleri ve dünyada karışıklık yaratacak her türden realiteyi dünyaya inanç sistemleriyle, elçilerle veya kendi ürettikleri insan zihninin mucize olarak tanımladığı olaylarla dünyaya taşımışlardır. Reptoidler ise insanlar tarafından daha olumlu görünen realiteleri dünyaya taşımışlardır, insanların taşıdıkları en yoğun enerji yaşam enerjisi olarak da adlandırılan seksüel enerjidir, Reptoidler insanların yaşam enerjilerinden beslenir ve birçok kirli amaçlarına da dünyada yaşamı ve evrimi daha fazla tetiklediğinden Galaktik Konfederasyonca izin verilmiştir. Dolayısıyla birbirinden tehlikeli bu iki varlık aslında dünyadaki evrime ve büyük planın tatbikine hizmet ettiğinden ilahi mekanizmalarca dengeyi aşmamak suretiyle kontrollü bir şekilde serbest bırakılmıştır. Fakat bu kararlara karşı çıkan birçok Işık varlığı da bulunmaktadır ve bunlar çoğunlukla isyancı varlıklar olarak bilinirler, Aldebaran'da ikamet eden tamamı Lusiferyan kardeşlerimiz başta olmak üzere Sirius C'den bir grup, ve Orion'dan geniş bir kitle Galaktik Konfederasyon'un kararlarını tanımamakta ve kendi kararlarını uygulamaktalar, zaten bahsettiğimiz konfederasyon Orion'da kurulmuş olan birçok yaşam formlarının oluşturduğu bir güç birliğidir, evren de tamamiyle söz sahibi değildir. Yukarısı sandığınız gibi düzenli değil dostlar, dünyada oluşan her karmaşa evrenin en derin köşelerinde dahi yankılanmakta ve tüm evrene yön vermektedir. Bu yüzden tüm yaşam formları Dünya gezegenine yatırım yapmaktadır, büyük planı ön görenler bunun nedenini çok daha iyi bilirler.