maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

Eril ve Dişil




Kadın organizmasında yaşayıp da üstadlığa erişebilenler neredeyse yok denecek kadar azdır, çünkü böyle bir organizma daha fazla enerji ve direnç üreten Erkek organizması kadar el verişli değildir, bu nedenle üstadlık yolunda büyük kademelere erişebilen kadınlar nihai sonuca varabilmek için sıklıkla Erkek organizması içerisinde dünyaya tekrardan enkarne olmak zorundadırlar. · Yine de aralarında istisnalar vardır. Erkek organizması esasen kadınınkinden farklıdır, ve iki insan oluşumu da eril ve dişil elementlerin birleşiminden oluşurlar. · Genelde kadınınkinde dişil elementler baskındır, ve erkeğinkinde de eril olanlar aktiftir, buna karşın maskülen karaktere sahip kadınlarla ve de daha dişil doğaya sahip olan erkekler ile karşılaşırız. · Mükemmel bir insan formunda; doğanın üretici gücünü temsil eden eril, ve doğanın biçimlendirici ilkesini temsil eden dişil elementler eşit derecede güçlüdür, ve eril olanlar ise hafif biçimde baskındır. · Burada açıklanan okült yasa, bizleri doğanın en derin gizemlerine doğru götürür, ve denge yasalarını çalışırsanız sizlere daha anlaşılır gözükecektir. Ardından eril uyumun, dişil uyumun ahenkli karşılığı olduğunu anlayacaksınız, ama azami güzelliğin ifadesi dişil uyumda vuku bulur. · Diğer çeşitli analojiler de keşfedilebilir düzeydedir, ve bunların keşfini sizin kendi marifetleriniz ve yaratıcılığınıza bırakıyorum. · İstisnai olarak Kadın organizmasında ikamet eden Üstadlar, böyle anormal bir koşulun oluşması için son enkarnasyonunda olağanüstü deneyimler ve koşullar geçirmiştir. · Serada yetişen bir bitki daha az özen gösterilmiş olandan daha hızlı büyür, aynı şekilde olağandışı ızdıraplar spiritüelite çiçeğinin daha erken gelişmesine neden olur, bu tarz ızdıraplar yerini almazsa, sonraları diğer enkarnasyonlarda gerçekleşecektir. · ~ Lady Leyla – Among the Rosicrusians by Franz Hartmann

191 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon