maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

EVRIM AŞAMALARININ ÖZETİ

Updated: Jun 20, 2018

Aşağıda düşük altı yoğunluk ile yedinci yoğunluktaki temel yaşam formlarının özetini bulacaksınız;

Birinci yoğunluk taş ve minerallerden oluşur.

İkinci yoğunluk tek hücreli organizmalardan ağaçlar gibi en karmaşık yapılara kadar bitkileri içerir.

Üçüncü yoğunluk hayvanları (balina ve yunuslar hariç), aydınlanmaya erişmemiş Homo sapiens'i ve onunla ilintili diğer alttürleri içerir. İnsan bedenine girip hayvan bilincini devralan ruhlara "üçüncü yoğunluk insanları" denir. Bu insanlar birincil olarak hayatta kalma, üreme, "kıt" kaynakların elde edilmesi için rekabet ve ayrıca kendileri gibi diğer üçüncü yoğunluk insanlarından toplayacakları beğeni ve onaylanma ile meşguldürler.

Dördüncü yoğunluk aydınlanmış insanları, balinaları ve yunusları işaret eder. Ruhlar üçüncü yoğunluklu insan bedenlerine girip dördüncü yoğunluk bilincine evrimleşebilir veya hali hazırda dördüncü yoğunluk bilincindelerse doğrudan dördüncü yoğunluk bedenlere enkarne olabilirler. Bu, yeni Dünya gezegeninde şu anda meydana gelmekte olan süreçtir.

Beşinci yoğunluk eterik kristal ışık bedeni anlamına gelir. Bunlar beşinci boyutsal düzlemlerde (eterik alemlerde) işlev göstermek üzere tasarlanmış bedenlerdir. Dünya'nın da beşinci boyutsal bir katı vardır (eterik Dünya) ve bu kat ancak beşinci yoğunluk kristal ışık bedeni aracılığıyla en verimli şekilde deneyimlenir. Günümüzde insanlar dördüncü yoğunluktan doğrudan beşinci yoğunluğa evrilebilirler veya daha önce diğer gezegenlerde evrimleşerek beşinci yoğunluğa eriştiler ise, doğrudan bu yoğunluktaki ışık bedenlerine enkarne olabilirler. Beşinci yoğunluktaki ışık bedenine giriş süreci, dördüncü yoğunluktaki bir bedene giriş süreciyle aynıdır: bir annenin rahmi aracılığıyla. Ancak beşinci yoğunluk gebelikleri daima anne ve gelecek ruh arasındaki iletişim aracılığıyla bilinçli bir şekilde planlanır. Bu tür enkarnasyonlarda gebelik süresi, üçüncü ve dördüncü yoğunluktaki yaygın gebeliklerde görülen 36 ila 38 haftalık süreden çok daha kısadırç Ayrıca beşinci yoğunlukta doğan bebekler üçüncü ve dördüncü yoğunlukta doğanlardan çok daha hızlı büyür ve çok daha çabuk öğrenir.

Altıncı yoğunluk nedensel ışık bedeni ve Merkaba aracına işaret eder. Bunlar ya beşinci yoğunluktan basamakları tırmanarak evrimleşmiş ya da doğrudan altıncı yoğunluğun nedensel ışık bedenlerine girmiş altıncı yoğunluk ruhlarıdır. Bu ruhlar Dünyanın altıncı yoğunluktaki nedensel düzlemini deneyimlerler. Bu alem neredeyse tamamen, kristaller ve geometrik örüntülere dayalı saf ışıktan oluşmuştur. Altıncı yoğunluk ruhları enkarne olmak için ana rahmine gereksinim duymazlar. Titreşimlerini yedinci yoğunluktan altıncı yoğunluğa düşürerek ve nedensel "maddeden" oluşan bir kristal ışık beden cisimleştirerek kendilerini doğrudan altıncı yoğunlukta var edebilrler. Bu olay meydana gelirken işlev gösteren mekanizmayı anlatmak için gereken kapasite büyük olasılıkla Dünya dillerinin hiçbirinde yoktur.

Yedinci yoğunluk ruh ve sınırsız, tam gelişmiş ışık bedeniyle ilgilidir. Yedinci yoğunluktaki ruhlar burada saf öz (bedensiz hal) olarak kalabilir veya yedinci yoğunluğa ait bir ışık bedenine bürünebilirler. Işık bedenine bürünen ruhlar, af öz olarak kalan ruhlardan daha geniş bir deneyim yelpazesine sahiptir. Altıncı yoğunluk ruhları yedinci yoğunluğa evrilebileceği gibi saf öz halindeki tezahür etmemiş ruhlar da doğrudan yedinci yoğunluğun ışık bedenlerine girebilirler. Bu süreç hemen hemen giysi giymek kadar basittir çünkü titreşim seviyesinde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirme. Yedinci yoğunluk ruhları dilediklerincei herhangi bir anda yedinci yoğunluk bedenlerine girip çıkabilirler. Yedinci yoğunluk bedenleri temel olarak sınırsızdır ve uçmak, ışınlanmak, telepati vs. gibi yetileri mevcuttur. Tekrar etmek gerekirse, fiziksel yaşam formlarının tümü birinci yoğunluktan başlayarak yedinciye kadar evrilirken ruhlar genellikle üçten yediye doğru evrilirler. Diğer bir deyişle ruhlar bilgelik ve anlayış kazanmak için üçten yediye kadar olan katları deneyimlemeyi seçerler (nadiren gerçekleşse de bazen birinci yoğunluktan başlamak isteyen ruhlar da olabilir).

Fiziksel yaşamın tümünde gömülü bir ruh özü bulur, aksi halde yaşam formlarının hayatta kalması imkansızdır. Ruhsuz yaşam formu diye bir şey yoktur fakat içlerinde çok az ruh enerjisi bulunan yaşam formları olabilir. Bu durum ruhun parçalanma süreciyle gerçekleşir.

Ek olarak fazlasıyla parçalanmış ruhların düşük boyutların doğasında var olan negatif örüntülerdden kurtulacak kadar enerjileri olmayabilir. Bu ruhlar kayda değer ölçüde bir "negatif karma" biriktirebilir ve nefret etmeyi bırakıp nasıl bağışlanacağını öğrenmek için birçok yaşam geçirmek zorunda kalabilirler.

Dünya gezegenindeki en popüler oyunlardan biri zalim ile mazlum dramasıdır. Ruhlar sıklıkla zalim veya mazlum olmak hakkında öğrenilecek hiçbirşey kalmayıncaya dek bunlardan biri olmak için sıraya girerler ve sonra daha gelişmiş bir bilinç durumuna geçiş yaparlar.

Not: Fiziksel bedenin polis, askeriye, devlet, gizli topluluklar ve benzeri insan grupları tarafından baskılanabileceği açıktır. Ancak, yüksek derecede evrilmiş ruhlar fiziksel beden kısıtlamalarının onları gerekli dersleri öğrenmekten ve yollaına devam etmekten alıkoymasına izin vermezler. Özgürlük, bağımsızlıkla aynı şey değildir. Bağımszılık kısıtlamalar olmadan hareket edebilmek ve hükümet kuruluşları veya otorite tarafından fiziksel olarak kontrol atında tutulmamak anlamına gelirken, özgürlük dışarıda olan hiçbir şeyin huzur ve tatmini bozamadığı bir ruhsal durumdur. Hapishanelerde özgür insanların bulunduğu, dışarıdaysa kısıtlanmadan dolaşabilmelerine rağmen aslında tutsak olan insanların varlığı herkes tarafından bilinir....

Sal Rachele

#salrachele #pleiades #sirius

52 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon