maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

İRADE


Apple of Eden


İrade, yalnızca yaşam veren güç değildir, aynı zamanda yıkıcı bir güçtür.

İlkel maddenin atomlarını merkezinde toplar ve onları bir arada tutar, veya onları boşluğa geri savurur.


O Brahma’dır, Vişnu’dur, ve Şiva’dır, bir arada; formu yaratan, sürdüren ve de yok edendir.


Bu elementler; onlara hakim olmazsak onlar bizlere hakim olurlar. Onlara korkusuzca saldırırsak, bizlere zarar veremezler, irademiz onlar için yıkıcı bir güçtür. Okültizm ve Simya kavranması en zor ama aynı zamanda en kolay olandır. Eğer doğal kalır ve doğanın gizemlerine aklın ışığı ile bakarsak, kavraması kolaydır, aptallar dışında tüm insanlar doğduğu günden beri doğa tarafından bahşedilir.


Fakat aklın yerinde irrasyonel eğitimin yerleştirdiği sahte mantığın, safsatanın ve teorinin yapay mum ışığı duruyor ise, insan doğal halinin dışına çıkar ve doğal olmayan, yapay bir varlık olur. Çocukken ve masumken, zekası onları idrak edecek kadar gelişmediğinde beyninde aynalanan ebedi hakikatlerin görüntüleri, zamanla zekası geliştiğinde beyninin beslendiği öğünler olan önyargılar ve yanlış kanılarla çarpıklaşır ve sapkınlaşır, o görüntülerin orijinal formları artık tanınmaz hale gelir ve hakikati görmek yerine, yalnızca fantezilerinin yaratmış olduğu halüsinasyonları görecektir.


Bu ne anlama gelmektedir? Yani insan, ona başkaları tarafından öğretilenlerin dışında; şeylerin doğası hakkında her şeyi bilebilir mi?


Buna cevap olarak; çocuk annesinin memesini emerken eğitmenin açıklamalarına ihtiyaç duyar mı?


İnekler hangi bitkinin zehirli hangi bitkinin sağlıklı olduğu konusunda botanik kitaplarına ihtiyaç duyar mı?


Bu tür yapay sistemler insan tarafından yaratılmıştır, ve doğal olmayan-yapaylar, doğanın kitaplarında bulunmazlar; bir şeyin, insan tarafından geliştirilip konulan ismini bilmek için çocuk, bireyin eğitmenliğine ihtiyaç duyar; fakat bir şeyin esas nitelikleri ona konulan isimden bağımsızdır.


Shakespeare der ki bir gül eğer başka tür isimlerle anılacak dahi olsa, her zaman hoş bir kokuya ve izlenime sahip olacaktır. Günümüz eğitiminin hali ile doğal filozoflar, şeylerin yapay isimleri ve sınıflandırılmaları hakkında her şeyi bilirler, ama içsel nitelikleri hakkında daha az bilgiye sahiplerdir.


Okültist kişi bitkilerin tıbbi ve okült özelliklerini daha bitkiyi görür görmez tanırken modern botanist bitkilerin özelliklerini bilmek için ne yapar?


İnsan doğal olmayan yapıya dönüşürken hayvan doğal kalır. Bir koyun, kaplan yaklaştığında kaçmak için zoologun eğitmenliğine ihtiyaç duymaz; onun daha mühründen, ve herhangi bir argümana gerek kalmaksızın düşman olduğunu bilir. Koyun için kaplanın yırtıcı karakterini bilmek mi daha önemlidir, yoksa Kedigiller familyasına ait olan Büyük Kediler, yani Felidae Pantherinae olduğunu bilmek mi?


Eğer bir mucize ile koyun zeki bir varlığa dönüşseydi, kaplanın dışsal formu, anatomisi, psikolojisi, ve genolojisi hakkında bir çok şeyi öğrenirdi ve kaplanın içsel karakterini gözden kaçırıp ona yem olurdu.


Bu örnek size çok absürt gelebilir, fakat bu anlattığım okullarınızda her gün olup bitenlerin gerçek temsilidir.


Orada bilimsel eğitim olarak adlandırdıkları şeyi alarak yetişen bir jenerasyon var. İnsanın dışsal formu hakkında her şey onlara öğretilir, formun beslenimi, barınımı, vs. nasıl olmalı öğrenirler, ama bu formu tamamiyle kaybolmuş, ihtiyaçları karşılanmamış, aç kalmış, hastalanmış, kötü muamelelere maruz kalmış, istismara uğramış, eziyet çekmiş gerçek insanın açısından ‘biliminizin büyük ışıklarının’ açısı çok kısa olacaktır ve hatta o kişinin varlığını inkar dahi edeceklerdir.


Buna itiraz olarak; hayvan sadece içgüdüsel olarak hissederken, zeki varlık olan insanın şeylerin niteliklerini öğrenip anlayabilmesini sağlayan zekayı taşıması bir ayrıcalık değil midir?


Evet bu doğrudur; ama insan zekasını aklı ile doğru orantıda kullanmalıdır, ve sonunda zekasının bulgularına aklı ile muhalefet olmamalıdır. İçgüdü, hayvan organizmasında insandaki akıl olarak tabir edilen ile aynı prensipte çalışan bir aktivitedir.


Zekanın fonksiyonu; ruh tarafından hissedilenlerin içgüdüsel mi sezgisel mi olduğunu, yoksa dışsal hislerle mi algılandığını anlamak iken, Gerçeği ve hakikati hissetmek ruhun yetisidir. Zekanın işlemi bunu yapamaz. Eğer zeka akıl ile harmoni ile çalışırsa, tüm zeki varlık olan insanlar yalnızca zeki değil aynı zamanda bilge olurlar; fakat gündelik deneyimlerimizden biliyoruz ki entellektüelite bilgeliğin eşliğinde olmak zorunda değildir, günümüzde en kurnaz olanlar aynı zamanda en ahlaksız ve hain olanlardır, ve en bilginler sıklıkla en laf anlamaz insanlardır, çok bilinenler ise sıklıkla en saçma ve mantıksız olanlardır.


Spiritüel güç elde etmek isteyen kişinin atacağı ilk ve en önemli adım Doğal olmaktır. Yalnızca tüm doğal olmayan niteliklerini üzerinden attığında spiritüel olarak güçlü olacağını ummalıdır. Doğal olmadan spiritüel olursa eğer, doğal olmayan yapay bir spiritüel canavar olacaktır. Bu tarz canavarlar var oldular ve hala da varolmaktadırlar. Onlar insan formu içerisinde faaliyet gösteren, kötülüğün spiritüel güçleridir; onlar Kara Büyü Üstadları, efsuncular ve de diğer derecelerin hainleridir.


Buna bağlı olarak büyük suçlular ile kara büyücüleri aynı boyutta ele alabilir miyiz?


Böyle olması şart değildir. Kötülük yapanların büyük çoğunluğu kötülüğü sevdikleri için değil, bencil çıkarlar için kötülük yaparlar. Kara büyü yolunda olanlar ise kötülüğü sevdikleri için kötülük yaparlar, aynı şekilde gerçek üstadlık yolunda ilerleyenler ise iyiliği sevdikleri için iyilik yaparlar. Lakin kişi iyi ya da kötü eylemlerde bulunsun farketmez, devamlı tekrar edilen eylemlerin sonunda kişi bu eylemleri içgüdüsel olarak yapmaya devam eder, ve böylece kişinin doğası gitgide iyi ya da kötü olarak tanımlanacak biçime girer.


Bir kuşa işkence eden kişi bunu istediği için ve kötülüğü sevdiği için yapan kişidir, yıkımı izleyen hainlik ve mutlak kötülük yolunda ilerler, ve kendi can güvenliği adına artık kaçınılmaz hale geldiğini düşünüp de bir insanı öldüren kişi, öldürmek zorunda olduğu için öldürmüştür.


- Franz Hartmann
168 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon