maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

KABAL BİLGELİĞİ VE IŞIĞIN YOLU:

BİLGELİĞİN VE IŞIĞIN YOLU; ÜST DÜNYALAR


Önceki yazımızda üstü kapalı bir şekilde kabala terimlerini anlatmıştık bu yazımız genel olarak ifade edilen terimlerin ana temasını işleyecek ve kabal bilgeliğini özetlemeye çalışacaktır. Yazılarımızı kısa tutmamızın temel sebebi temel kavramların daha kolay anlaşılıp okunması ve insanları anlatılanlar üzerinde daha çok düşünmeye sevk edip kendi ruhani gelişimlerine bir ışık olma isteğimizdir.İnsanların hepsi tıpkı "uzaylı" olarak belirttiğimiz diğer türler gibi sadece bilincin vasıta olarak kullandığı formlardır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi bizler birer bilinciz ve bu yolda atomlardan atom altı parçacıklara kadar tüm hücrelerimizin öğretmeniyiz. Onları yetiştirmek bizim için asli bir görevdir. Kabala boyutunda bu meseleyi değerlendirecek olursak orada der ki bizim şu anda yaşadığımız gerçeklik HaOlam Hazedir yani vizyon dünyamız; bu vizyon dünyanın üstünde bize kapalı olan bir perde,bir ruhani bariyer vardır buna Mahsom deriz o ruhani bariyerin üstünde gerçek dünyalar yani verite yaşam alanları vardır kabala bunları da aşağıdan yukarıya sırasıyla Assiya,Yetzira,Beria,Atzilut ve Adam Kadmon olarak ifade etmiştir.


Adam Kadmon başlangıçta var olan,yaratılmamış olan,ilklerin ilkidir. Hiç bozulmamış olan en saf formumuz olmasına rağmen yinede ein sofla yani formsuzluğu da kapsayan sonsuz ışıkla bir ve bütündür. Adam Kadmon diğer dünyaların birleşiminin de verite yaşamındaki gerçek tezahürüdür.Adam Kadmon tam olarak keter şeklinde ifade ettiğimiz alın çakramıza ve sonrasındaki taç çakramıza denk gelir.Nasıl ki keter tüm sefirotların üstündedir Adam Kadmon da tüm spiritüel dünyaların ve boyutların üstündedir.


Atziluth yayılma dünyasıdır burada sonsuzluğun mutlak gücü kaynakla bir olmasına rağmen Chochma(bilgelik) olarak ifade ettiğimiz sefirotun önderliğinde özüde tamamen hükümsüz kılarak "yaratılmış ya da kaynaktan ayrı" olarak ifade etmemizin mümkün olmadığı tanrısallığımızı ortaya çıkarır.Özün tamamen hükümsüz kılınması ve mutlak sonsuzluk içinde ters devinimli eylemlerden tamamen soyutlanarak dualite ötesinde yaşayabilmek kabalada "Bittul HaEtzem" olarak ifade edilir. (Bunu en iyi bu şekilde açıklayabilirim ancak pratikte görmeniz için yaşanmışlık lazım burada kelimelerle anlattığımız gibi olmaz bu işler)


Beri'ah dünyası yaratım dünyasıdır ancak bu öyle bir yaratımdır ki henüz şekil ve formlar devreye sokulmaz çünkü bu formların ortaya çıkışında Binah(anlayış) gerekir. Beri'ah da anlayışın öze işlemesi için çalışmalar yapılır burası da Eden bahçesi olarak kullanılan metaforun daha üst bir boyutu olarak değerlendirilebilir.


Yetzirah dediğimiz formlar dünyasıdır işte kelimeler,kavramlar,şekiller yaratımın tezahürü olarak binah ve chochma yani anlayış ve bilgelik doğrultusunda bu dünyada hayat bulur aynı zamanda deneyim sahaları(illüzyon dünyaları) da yetzirahın kapsamı içindedir.Burası da eden bahçesi olarak kullandığımız metaforun daha alt boyutudur fiziksel dünyaya daha yakındır.


Assiah eylem dünyasıdır burada yaratım tamamlanır yaratım eylem dünyasında tüm boyutlarıyla tamamlanmasına rağmen hala ruhani boyutta kalmaya devam ederiz bunun temel sebebi şudur Assiahın altında "Asiyah Gashmi"olarak ifade bulan fiziksel Assiah diyebileceğimiz bir alt dünya daha vardır. Bu varoluşun en alt seviyesi/boyutudur çünkü bu boyut ve onun kapsadığı evren tamamen maddesel tezahürdür. Ein Sofun;sonsuz hayat gücünün en alt seviyeye madde dünyasına tamamen indirgendiği ve doğal olarak en az hissedildiği yer burasıdır.Haolam Haze yani 3.boyut dünyamız işte bu madde evreninin birebir kopyasıdır bu dünya tamamen mahsomun/ruhani bariyerin ve üst var oluş boyutlarının altındadır bu vizyon dünya ile mahsom arasında bir perde vardır varlık bu dünyadan şimdiki mevcut dünya bilinciyle mahsomun üstündeki yüksek bilinç dünyalarını algılayamaz.


Shay Romano

218 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon