maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

KORKUNÇ SIR

Updated: Jun 20, 2018Korkunç Sır

"Kalın kafalı ve aptallar için bazı gerçekler hep gizli kalacaktır; ve onlara bu gerçekleri anlatmak için korkmamalıyız, çünkü şu kesindir ki asla anlayamayacaklardır.

Peki nedir bu Aptal? dilsiz bir hayvandan daha irrasyonel olan kişidir. Daha emeklemeyi öğrenmeden koşmayı isteyen kişidir; daha ufacık bir kademe kat ettiği iş üzerinde ustalaştığını düşünmeye başlayan kişidir; şiire burun kıvıran matematikçidir; matematiği kınayan şairdir; teoloji ve kabalanın saçmalık ve safsata olduğunu söyleyen ressamdır; öğrenmek için kolları sıvamadan bilgiyi reddeden eğitimsizdir; konuştuğu şey hakkında hiçbir şey bilmeyen ve kesinliği olmayan savlarda bulunandır; Aptallar, dehaları öldüren adamlardır. Galilei kilise tarafından değil, Aptallar tarafından reddedilmişti,ne yazık ki, kiliseye ait olanlarından. Aptallar masumiyetin dinginliğine sahip olan vahşi bir canavardır; pişmanlık duymadan vicdansızca katleder. Aptal, La Fonten'in fablındaki ayıdır; sineği savuştururken arkadaşının kafasını taşın altında ezen; ama işler fena halde ters gittiğinde hata yapıyor olduğunu kabullenmeyen; Aptal, Cehennem ve Kader gibi, amansız ve yanılmazdır, çünkü sürekli kötülüğün manyetizması tarafından kontrol altındadır.

Bir hayvan asla bir Aptal değildir, çünkü açıkça ve doğal bir şekilde bir hayvan rolünü oynar, fakat akıllı eşeklere ve köpeklere aptallığı kişi öğretir. Aptal, içgüdüleri küçümseyen ve akıllı bir tavır sergileyen hayvandır.

İlerleme hayvan için mümkündür: terbiye edilebilir, eğitilip evcilleştirilebilir; lakin bu Aptal için mümkün değildir, çünkü Aptal öğrenmesi gereken hiçbir şeyin olmadığını düşünür. Başkalarını dikte etmek ve haklı koymak onların işidir, yani onunla konuşup anlaşmak mümkün değildir. Anlamadığı şeyler için anlamsız meseleler olduğunu söylerek size karşı küçümseyici kahkahalar atacaktır. "O halde neden anlamıyorum? "; diye soracaktır size, müthiş bir utanmazlıkla ve arsızlıkla. Aptal olduğu için anlamayamadığını söylemek onda sadece hakaret algısı oluşturacaktır, yani cevap olarak söyleyebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bunu herkes açıkça görebilir, fakat o bunu asla fark etmez.

Burada, başta, insanların çoğunluğu tarafından erişilemeyen güçlü bir sır vardır; asla tahmin dahi edemeyecekleri ve onlara söylemenin faydasız olacağı bir sır: kendi,öz ahmaklıklarının sırrı.

Sokrat hemlocku içmek zorunda kaldı, Aristotle sürgün edildi, İsa çarmıha gerildi, Aristofanes Socrat ile alay etti ve Atina Aptallarını ona güldürdü, köy çomarı, Aristides'in haklı olduğunu duymaktan yoruldu, ve Renan aptalların zevki için "Life of Jesus"'u yazdı. Neredeyse sınırsız sayıdaki Aptal yüzünden siyaset-politika her zaman bir iki yüzlülük ve yalanlar bilimi olacaktır. Makavelli bunu bilinir hale getirmeye cesaret etmiş ve haklı olarak suçlamıştır, prenslere, ders verme bahanesiyle hepsini ihanete uğratmış ve kitlelerin güvensizliğine maruz bırakmıştır. Kandırılmaya zorlanan kişiyi uyandırmamak önemlidir.

İsa öğrencilerine şöyle dediğinde, alçak ve sersem kitleleri düşünmekteydi: 'Domuzların önüne inciler atmayın, çünkü onlar üzerinde paçavralarıyla yürürler ve sonra dönüp sizi parçalara ayırırlar'.

O halde sen, büyük şeyler yapmak isteyen kişi, hiç kimseye en derin düşüncelerini anlatma, çok sevdiğin karına bile; hatta şunu söylemeliyim ki en çok da ondan gizle --- Samson ve Delilah hikayesini hatırla.

Kadın kocasını bir uçtan bir uca tanımaya başladığında onu sevmeyi bırakır. Onu kontrol etmek ve yönetmek ister. Eğer adam karşı koyarsa kadın ondan nefret etmeye başlar; eğer adam teslim olursa kadın onu hor görmeye-küçümsemeye başlar. İnceleyip deşeceği başka bir adamın arayışına girer. Kadınlar her zaman bilinmeyene ve gizeme ihtiyaç duyar ve sevgileri çoğunlukla doyumsuz meraktan öte bir şey değildir. Neden günah çıkaran papazlar ruhlar üzerinde toplam bir etkiye sahiptir, ve neredeyse hep kalpler üzerinde, kadınların kalbi üzerinde? Bunun nedeni kadınlar papazlarınınkileri bilmezken papazların onların tüm sırlarını bildikleri içindir.

Farmasonluk korkunç sırlarından dolayı dünyada oldukça güçlüdür, bunlar en yüksek dereceye sahip olanların dahi bilmediği sırlardır.

Katolik dini, kitlelerin üzerinde Papa'nın kendisi tarafından bilinmeyen bir sır saklamaktadır. Bu gizemlerin sırrıdır. Eski Gnostikler adlarıyla belirtildiği gibi bu sırrı biliyorlardı, ancak nasıl sessiz kalınacağını bilmiyorlardı. gnosisi popularize etmeyi istediler, ve kilisenin kınamakta haklı olduğu gülünç doktrinler ile ortaya çıktılar. Ne yazık ki, suçlandıklarında, okült mabedi ve portal anahtarları uçuruma fırlatıldı. Hospitalierler ve Tapınakçılar sonsuz lanet riski altında dahi olsa o çukura onları geri getirmek için girmeye cesaret etmişlerdi. Bunun için öteki dünyada lanetlenmeyi hak ediyorlar mıydı? Bildiğimiz tek şey Tapınakçıların bu dünyada kazıklar ile yakıldıklarıdır.

İsa'nın gizli öğretisi şuydu:

İnsanlar Tanrıyı derebeyi gibi görmekteler, ve bu dünyanın prensiymiş gibi bir fenalıkla; Tanrının oğlu olan ben, size söylüyorum: Tanrıyı boşlukta-mekanda aramayın, O bizim bilinçlerimizde ve kalplerimizdedir. Babam ve ben tamamiyle bir ve bütünüz, ve istiyorum ki sen ve ben de bir ve bütün olalım. Haydi herkesi kardeşlerimiz gibi sevelim. Yalnızca bir kalbe ve ruha sahip olalım. Dini yasa insan için kurulmuştur, insan dini yasa için değil. Yasal yönergeler imanımızla birleşmiş olan aklımızı serbest tahkime getirir. İyinin ne olduğunu bil ve böylece kötülük seni gücü içerisine alamayacaktır. Benim adımla bir araya geldiğinizde, ruhum tam ortanızda olacaktır. Hiçbiriniz onun diğerlerinin efendisi olduğunu düşünmemelidir, ama herkes meclis kararına saygı duymalıdır. Her insan yaptığı işler ile değerlendirilmeli, ve ölçme sırasında kendisinin benimsediği ölçüye göre ölçülmelidir. Her insanın vicdanı imanını içerir, bu onun içindeki tanrının gücüdür.

Eğer kendinin efendisi olduysan, doğa sana itaat edecektir ve sen diğerlerini yöneteceksindir. Doğru olanın imanı cehennemin kapılarından daha sarsılmazdır, ve onların umutları hiçbir zaman şaşmayacaktır.

Ben senim ve sen de bensin, bizim olan aşkın ruhu içindeyiz , ve tanrının. Buna inan ve böylece dünyan yaratıcı olmaya başlayacaktır. Buna inan, mucizeler yaratacaksın. Dünya sana azap verecek ve sen dünyanın üstesinden geleceksin-atlatacaksın.

Hayırseverlik gösterenler ve zarar görenlere yardım edenler iyidir; Kötüler acımasız olan kalplerdir ve bunlar insanlık ve akıl vasıtasıyla ebedi olarak imha edilecektir. Batıllık üzerine kurulan eski toplum biçimleri yok olur; bir gün insan oğlu, putperestliğin izleri olan cennetin bulutları üzerine çıkarılacak ve yaşayan ve ölü üzerinde son bir karar yayınlayacaktır.

Işığı arzula, ileri parlayacağı için. Adaletin peşinden koş, çünkü gelecektir. Kılıç ile kazanılan zaferi aramayın, cinayet cinayeti doğurur. Sabır ve nezaketle, kendinizin ve dünyanın efendisi olacaksınız.

Şimdi çöküş zamanındaki sofistlerin ve orta çağ safsatacılarının tefsirlerinde bu hayranlık uyandıran öğretiyi bir okuyun, ve oradan çıkarılan garip şeyleri göreceksiniz. -- İsa tanrının oğluysa, tanrı onu nasıl doğurur? Tanrı ile aynı içeriği mi yoksa tanrıdan farklı bir içerik mi taşıyor ? Tanrının yapıldığı içerik! Küstah cehalet için ne kadar da sınırsız bir tartışma konusu! O ilahi bir insan mıydı yoksa sadece insan mıydı? İki tabiatı ve iki iradesi var mıydı? Korkunç sorular bunlar, şüphesiz ki aforoz veya kesik boğaz! -- 'İsa bir tabiata ve iki iradeye sahipti', der bir grup, ama onları dinlemeyin, onlar kafir! 'İki tabiat ve bir irade?' --'Hayır, iki irade'. -- 'O halde Kendi ile zıttı?' 'hayır, yalnızca bu ikisi biri oluşturur , ve buna Theandric denir.' Ah, evet' bu sözlerin karşısında başka bir şey söylememeliyiz, özellikle de sadıkların ilkel meclislerinden beri oldukça farklı bir noktaya gelen kiliseye itaat etmeliyiz. İsa, kanunun insan için yapıldığını söyledi fakat kilise insanın kilise için yapıldığını söyledi, ve yasayı uygulamaya koyan da kendisidir. Tanrı, Kilisenin tüm kararlarını onaylayacak ve hepinizin ya da neredeyse tamamınızın lanetlendiğine karar verdiği takdirde hepinizi lanetleyecek. İsa meclis kararlarını kabullenmeniz gerektiğini söyledi, bu yüzden o yanılmaz, bu yüzden o tanrı, bu yüzden iki kere ikinin beş ettiğine karar verdiği zaman iki kere iki beş edecektir.

Eğer dünyanın yerinde durduğunu ve güneşin onun etrafında döndüğünü söylerse, dünya dönmeye yasaklanacaktır. Size tanrının kendi seçilmişlerini, onlara lütuf sağlayarak kurtarıyor olduğunu, ve geri kalanını öğreti de yeterli fakat aslında ilk günah sebebiyle yeterli olmayan miktarda lütuf verildiği için lanetlediğini söyleyecektir; Papanın istediği kişiyi lanetleyebildiğinin ve kurtarabildiğinin bilgisini de verecektir, Cennet ve Cehennemin anahtarlarını taşıdığından beri. Sonra safsatacılar ellerinde hiçbir kapıyı açamadığı gibi bir de üzerine Babil Kulesi'nde planlanan, tüm oda takımlarının kapılarını iki ve üç katı kilitleyen anahtarlarla gelecekler. O' Rabelais, efendimiz, tüm bu zihinsel sapkınlığa uygun panakeiayı yalnızca siz bizlere verebilirsiniz! Kocaman bir kahkaha gürüldemesi! Gelin, bizler için bunların hepsini son bir cümlede toparlayın, ve eğer vakum içinde çatlayan rüzgar torbası ikinci sefer patlarsa ve ikinci niyetimizin olağan üstü safsatasıyla darmadağın olursa bizi haberdar edin?

Utrum chimaera in vacuum bombinans possit concidere secundum intentiones? (Vakum patlayışı içerisindeki kimeranın ikinci niyette parçalara ayrılıp ayrılmadığını?)

Başka Aptallar, başka tefsirler. İşte bize bunları söyleyen kilisenin düşmanları geliyor: Tanrı insanın içerisindedir, yani insanın aklından başka bir tanrının olmadığını söylüyor. Eğer İnsan dini kanunun üzerinde ise ve bunu rahatsız edici buluyorsa, neden yasayı kaldırmıyor? Eğer tanrı bizsek ve bizler kardeşsek, hepimiz, eğer kimsenin bizlere efendi olmaya hakkı yoksa, neden itaat etmek zorundayız? İman embesillerin gerekçesidir. Hiçbir şeye inanma ve kimseye itaat etme. Bu doğru! Yüksek ve kudretli ol. Ama Fakat mücadele etmek zorundasınız, her biri herkese, her biri de her birine karşı. Bu, tanrıların savaşıdır ve insan ırkının ortadan kaldırılmasıdır! Heyhat! heyhat! sefalet ve Aptallık! ... Sonra giderek daha fazla çıldırmışlık; Aptallık ve sefalet!

'Baba, onları affet' dedi İsa, 'çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar' -- Aklı selim insanlar, kim olmuş olursanız olun, ekleyeceğim , onları dinlemeyin, söylemedikleri şeylerin neler olduğunu bildikleri için.

Bu durumda onlar masumlar, bazı çocuklar korkunç bir sesle haykıracak. -- Sessizlik, düşüncesiz olan! Sessizlik, cennetin adına, yoksa tüm ahlak kaybolacak! Üstelik, yanılıyorsunuz. Masum olsalardı yaptıkları gibi yapmalarına izin verilirdi, ve onları sınırlamak ister miydin? Toplu kanış deliliktir; öyleyse bir aptalın masum olması mümkün değildir. Herhangi bir hafife alma şartı varsa, yalnızca tanrı onlara ödenek verebilir. Türlerimiz açıkça kusurludur, ve işiten ve gören kişilerin çoğunluğu sanki yaptıklarından sorumlu olabilecek kadar yeterli bir beyine sahip değillermiş gibi davranmaktalar. Dünyanın ilk ülkesi olan Fransa'nın, kendilerine olan güvenlerinden dolayı onur duyduğu adamların parlamento tartışmalarını dinleyin. Muhalefet sözcüsü orada duruyor. Bakansa burada. Her biri bir diğerine kesin bir şekilde kanıtlar ki, devlet meseleleri hakkında hiç bir şey anlamamaktadırlar. A gider, B'nin zeka özürlü olduğunu kanıtlar, B ise A'nın bir şarlatan olduğunu kanıtlar.

Hangi birine inanmalı? Eğer beyaz isen, A'ya inanacaksın; eğer kırmızıysan, B'ye inanacaksın. Ama gerçek, Gerçek! -- Gerçek olan A ve B'nin iki şarlatan ve yalancı olduklarıdır; ikisinin de iddialarının şüpheli olduğunu görmektir, her biri bir diğerinin konumunun değersiz olduğunu gösterebilir. Onların delillerine ve birbirlerini yıkma biçimlerine hayranım. Halk, yazarın söylemeye çalıştığı şey dışında istedikleri her şeyi kitaplarda bulabilirler.

Halk, dine güler, ama çocuklarını kiliseye gönderir. Halk, büyük bir kinizm numarası yapar, ancak batıl inançlılardır. Çocukça kibir ve çıkarcılık ilgisi insanlığı ölümün kıyısına doğru götürür, son af-unutulma, son kahkaha. Kibir-gösteriş çoğu ruhun dibinde yatmaktadır. Sıfırı, kendisiyle ne kadar çarparsanız çarpın, her zaman sıfır edecektir, üzerine bir sıfır daha ekleyin hiç edecektir, hiç,hiç,hiç. Hiç bir şey, işte insanların çoğunluğunun planladığı şey budur.

Ve bu adamlar ölümsüzlerdir! Bu kadar gülünç bir şekilde aldatılmakta olan ve aldatılmış olan adamlar yok edilemezler! Tüm bu düşünemeyen bireyler için Yaşam Cehennem üzerinde azami bir düşüş-kapandır! Oh! Söz konusu olduğu sürece kesinlikle korkunç bir sır var: bu sorumluluktur. Baba çocuğuna cevaplar verir, efendi hizmetkarlarına, ve akıllı adam akılsız sürüye. Kefaret tüm üstün adamlardan gelir; Aptal acı çeker, ancak yalnızca ruh telafi eder.

Ezilmiş bir solucanın veya yırtılmış bir istiridyenin acısı telafi edilemez.

Bil o halde, büyük sırlara inisiye olmak isteyen kişi, o kişi, elem ve yüzleşilen Cehennem ile bir antlaşma yapmış olur. Kendini Prometheus'un iç organlarıyla patlamak üzere doldurmuş olan akbaba, gözlerini ve Merkür tarafından yönetilen öfkesini sana sabitledi, ve çivi ve tahtalarla dolu barikatlarını hazırlıyor. Kutsanmış olursun, işkenceye takdis edilirsin de denebilir. İnsanlığın sizin ızdırabınıza ihtiyacı var.

İsa çarmıhta genç bir adam olarak öldü, ve inisiye ettiği herkes şehit oldu. Tuvana'lı Apollonius Roma zindanlarına kendilerine yapılan işkenceler yüzünden öldü. paracelsus ve Agrippa göçebe hayatı yaşadılar ve perişan halde öldüler. William Postel mahkum olarak öldü. Saint-Germain ve Cagliostro gizemli ve muhtemelen trajik bir sona tanık oldu. Er ya da geç antlaşma resmi ya da örtülü olarak tatmin olmalı. Tazminat, bilgi ağacının her bir yağmacısı tarafından ödenmelidir. Kendini, mucizeler üzerine konulmuş vergi doğasından özgürleştirmek önemlidir.

Biri Tanrı olma girişimine cüret ettiğinde Şeytan ile yapılacak olan son savaş ile yüzleşmelidir.

Eritis sicut dii scientes bonum et malum.* (İyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksın.)

~ Eliphas Levi, The Great Secret, or Occultism Unveiled. - BÖLÜM XII -

#eliphaslevi #levi #occult #okült #ezoterik

156 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon