maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

LUCIFER VE IŞIĞIN DOĞUŞU

Updated: Jan 28, 2019


Hakikat bir düşüncedir, ve formüle edilmiş düşünce konuşmadır. Ebedi düşünce bir formu arzuladığında, şöyle der: 'Orada ışık olsun, (OL)' çünkü Sözcüğün kendisi zihinlerdeki ışıktır.İlahi bir sözcük olan İşlenmemiş ışık, parıldar, çünkü görülmeyi arzular. Şöyle dediğinde: 'Orada Işık Olsun! (OL),

gözlerin açılmasını buyurur; aklı yaratır.

Tanrı şöyle dediğinde:

'Orada Işık Olsun! (OL)'

Akıl yaratılmış olur, ve ışık görülmeye başlar.

Şimdi, Tanrının dudaklarındaki nefesten yayılan Akıl, güneşten çıkan bir yıldız gibi, cennetin, Lucifer adı altında selamladığı görkemli bir meleğin formunu alır.


Akıl uyandı, ve Bu ilahi Sözün anlaşılmasıyla doğasını tamamen kavradı: 'Orada Işık Olsun! (OL)' özgür olma hissiyatını kendi içerisinde hissetti çünkü Tanrı onu yaradılışın içerisine çağırdı, ve, başını yukarıya kaldırdı, iki kanatlarını da etrafa yayarak, cevap verdi: 'Ben KÖLE olmayacağım.'

'Öyleyse acı çekeceksin,' dedi İşlenmemiş Ses. Işık cevap verdi:

'Hür olacağım'

'Gurur seni baştan çıkaracak,' dedi Yüce Ses, 've ölüme gideceksin'.

Yaratılan ışık tekrar cevap verdi;

'BEN; yaşamı feth edebilmek için ölümle sınanmalıdır,'

Bunun üzerine Tanrı, muhteşem meleği sınırlayan parlak kordonu kucağından salıverdi, ve ihtişamın izlerini bırakan ona gece boyunca göz kulak oldu, düşüncesinin ürününü sevdi, ve tarifsiz bir tebessümle şöyle dedi:

'Işık ne kadar da güzeldi!' "


Izdırabı Tanrı yaratmadı; akıl, onun serbest kalmasını onayladı. Ve ızdırap, tek başına hata yapamayacak olan O'nun tarafından var olma özgürlüğü üzerinden uygulanan bir koşuldur, çünkü O ebedidir.


Aklın özü yargıdır, ve yargının özü hürriyettir. Göz, açılma ve kapanma yetisi dışında aslında ışığı barındırmaz. Daima açık kalmaya zorlandığında, ışığın kölesi ve kurbanı olacaktır, ve işkenceden kaçmak için görmeyi kesecektir. Böylece, yaratılan akıl, O'nu inkar etme özgürlüğünün dışında, Tanrı'yı onaylamada mutlu değildir.


Şimdi, reddeden akıl, bir şeyi özgürlüğünü savunduğu sürece daima onaylayacaktır. Bu nedenle küfür Tanrı'yı yüceltiyor ve cehennem, cennetin mutluluğu için vazgeçilmezdir. Işık gölge tarafından ortaya çıkarılmamışsa, görünür formlar olmayacaktır. İlk melekler karanlığın derinlikleriyle çarpışmasalardı, Tanrının yavru-doğumu tamamlanmayacaktı ve yaratılan ve esas ışık arasında bir ayrışma ortaya çıkmayacaktı.


Akıl, O'nu kaybedene kadar Tanrının cevherini asla bilmeyecektir. Tanrının ebedi sevgisi, merhametinin neşesi ile ileri doğru parıldamasaydı cennetin müsrif oğlu Babasının evinde kalacaktı. Her şey ışık iken, hiçbir yerde ışık yoktu; onu ileriye doğru bırakmaya çalışan Tanrının göğsünü doldurdu. Ve şöyle dediğinde: 'Orada Işık Olsun! (OL)' Karanlığa, ışığı püskürtmesi için izin verdi, ve evrende kaos ortaya çıktı.


Doğuştan köleliği reddeden meleğin inkarı dünyanın dengesini oluşturdu ve kürelerin hareketi başladı. Sonsuz mesafeler, ebedi gecenin boşluğunu dolduracak kadar geniş ve Tanrı'nın nefretini taşıyacak kadar güçlü olan bu özgürlük sevgisine hayran kaldı.


Ama Tanrı, evlatlarının soylularından nefret edemezdi, onu gazabına maruz bırakmasının nedeni yalnızca onun gücünün yüksekliğini, kendi gücü ile kanıtlaması içindi. Aynı zamanda, Tanrı'nın Sözü, tıpkı Lucifer'in kıskançlığı gibi, cennetten aşağı inmeye ve cehennemin gölgelerinden muzaffer bir şekilde geçmeye istekliydi.


Mahkum olmaya ve sürgüne gitmeye istekliydi; ızdırabın acısı içerisinde ağladığı o korkunç saati önceden tahmin etmişti: 'Tanrım, Tanrım, neden beni terkettin?' Sabahın yıldızı güneşin önünde ilerledikçe, Lucifer'in isyanı yeni doğmuş olan doğaya Tanrı'nın yoldaki enkarnasyonunu duyurdu.


Muhtemelen Lucifer, gecenin çöküşünde, güneşin ve yıldızların yağmurunu zaferinin cazibesiyle taşıdı. Lucifer melekler arasında yıldız iken muhtemelen güneşimiz yıldızların arasındaki iblisti.


- The Ritual of Transcendental Magic by Eliphas-Levi

#lucifer #ışık #tanrı #varoluş #lusifer #lusiferyan


520 views0 comments
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon