maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

Negatif Güçler Neden Özgür İradeye Saygı Duyar Gibi Görünürler
Negatif Güçler Neden Özgür İradeye Saygı Duyar Gibi Görünürler

By Montalk


Negatif güçlerin hedeflenen bireyleri etkileyebileceği birçok yol vardır. En yaygın iki yöntem, gerçeklik manipülasyonu ve matrix ajanlarıdır. Bu makalede negatif güçlerin sıklıkla neden yaptıklarını manevra ettiklerine açıklık getirme konusunda özgür irade ve farkındalığın ne denli büyük rol oynadığı tartışılmaktadır.

 • Gerçeklik Manipülasyonu

Gerçeklik manipülasyonu, kişinin gerçekliğinde nedensel olmayan-etki tepki yasasının dışında işleyen değişimleri meydana getirir ve kişinin aleminin- gerçekliğinin dışarısında ikamet eden düşmancıl hiperboyutsal varlıklar tarafından (4B STS - Service to Self yani 4. Boyut Benliğe Hizmet - Kendine Hizmet varlıkları) tarafından uygulanır. Nedensel olmayan değişimler, hedef, doğrusal ve evresel zaman eksenleri tarafından yayılan zamansal-geçici düzlemde herhangi bir yere hareket ettiğinde meydana gelir. Doğrusal zaman, üçüncü yoğunlukta kalırken algılanan zaman algımızın ilerlemelerini ölçer, evresel zaman ise bir zaman çizgisinden veya boyuttan diğerine giden hareketi ölçer.


Gerçeklik manipülasyonu aynı zamanda bir bireyi ya zamansal-geçici düzlemde yeni bir noktaya taşımak ya da zaman çizelgesini veya boyutunu, 4B STS'nin gündeminin mühendislik gereksinimlerine uyan bir diğeri ile birleştirmek için bir süreçtir. Yeni bir zaman çizelgesine geçmek veya birinin, bir diğeri ile birleştirilmiş zaman çizelgesine sahip olmak arasındaki fark sadece bir perspektif meselesidir. Zamansal-geçici düzlemde kaymış olmak demek bireyin bilinçli mahalinin, geçmişin yeni hatıraları ve geleceğin yeni olasılıkları ile dolu yepyeni bir zaman çizgisine geçmiş olması demektir.

Nedensel olarak ve doğrusal zamanın çerçevesi içinde düşünmeye alışkınız, böylece dışsal güçler sadece olası gelecekleri etkileme duyusu ile bizi etkileyebiliyorlar, ancak bazıları olası geçmişimizi etkileme konusunda da eşit derecede kabiliyetlidirler.


 • Özgür İrade Önlem Olarak Gerçeklik Manipülasyonunu Aksatır


Birey, özgür iradesi varsa geçici-zamansal düzlemde herhangi yeni bir yere taşınamaz. Özgür iradesi onu geçici-zamansal düzlemde farkındalığı olduğu bütün noktalara demirler. Bu unsurlar ona bağlı kalır, ve o da aynı şekilde onlara bağlı kalır. 4B STS tarafından bu tür unsurları manipüle etmeye yönelik herhangi bir girişim, özgür iradesi ile direk bağlantılı olarak onlara otomatik olarak yerleşir, çünkü bu tür unsurlar onun farkındalığı yoluyla özgür iradesine demirlidir.


Bu nişandan kaçınmak için; gerçeklik manipülasyonları, onun farkında olmadığı, özgür iradesine bağlı olmayan unsurlar üzerinde meydana gelme eğilimindedir. Bu yüzden saldırılar gölgelerden, en az beklenilen yerlerden geliyorlar.


 • Önleme Başarısız Olduğunda


Bazen nişan kaçınılmazdır, ikincil bir dezenformasyon taktiği kullanılır. Yanlış bilgiye sahip olan bir birey, bilgisiz olandan daha büyük bir tehlikededir, çünkü onun özgürlüğü, taşınamaz nesnel gerçekliğe sıkıca yer etmemiş olan sahte-sözde-yalan unsurlara bağlıdır. Bu unsurlar onun gerçekliği üzerinde, dezenformasyonu yaratanlar tarafından kavranabilen yapay kulplar oluştururlar. Ancak bu artık nedensel olmayan manipülasyonu değil, dikkatini dağıtarak, oyalama yanıltma yolu ile ilgisini başka taraflara çekmeleri, nedensel distraksiyon ve saptırmaları içerir.


Yine de, 4B STS hedeflerinin olabildiğince uzak kalmasını ve böylelikle gerçekliklerinin özgürce manipüle edilen unsurların daha büyük bir kısmını içermesini sağlamak adına büyük bir çaba sarf etmektedir.


 • İpucu Bırakma

Burada hedeflerin uzak kalmasını koruyucu yaklaşım, matriks ajanlarının daha ileri bir infiltrasyona devam etmeden önce hedeflerinin yüzüne karşı uyarı sinyalleri göndererek, kasıtlı olarak ipucu bırakma eğilimleri göstermeleri ile çelişkili gözükebilir. İpuçları bariz veya sembolik olabilir. Bariz ipuçları şaka gibi görünen uyarı ifadelerini, kişisel geçmişleri, ve davranışlarını içerir. Sembolik ipuçları ironiktir ve isimlerinde, kelime seçimlerinde, ve onlarla ilişkili eşzamanlılıklarda görülebilir. Her ne olursa olsun, zehirli bir bitkinin uyarı renkleri veya bir yılanın tıslaması gibi, hedefin tehlikede olduğuna dair ipuçları sağlar. Hedef ipuçlarını yok sayarsa, ajan sonraki adımla devam eder. Bırakılan her bir ipucu, yakınlaşmak üzere izin istemek için ince bir yoldur. Bu ipucunun herhangi birinden habersiz olmak, müsaade garantilidir.


Esas soru şu, eğer 4B STS manipüle etmek için gerçekliğin belirli unsurları hakkında bir farkındalığa sahip olmayan bireylere gerek duyuyorsa, o zaman neden ajanlar kasıtlı olarak ipucu bırakıp bireyin daha fazla farkındalık kazanmasını riske atıyor? Neden ipuçları vererek gündemlerini ortaya çıkarma riski oluşturuyorlar? Bunun cevabı, gerçeklik manipülasyonu kişinin alanı dışında ve hedefin özgür iradesinin kuşatılma uzaklığının ötesinde gerçekleşen nedensel olmayan bir fenomen iken, ajanlar kişinin çevresinde büsbütün fiziki varlığı ile o kişinin alanı içerisindedir ve bireyin özgür iradesi ile otomatik olarak direk bağlantıdadır. Özgür irade nişan altına girdiğinde, nedensel olmayan gerçeklik manipülasyonuna uygulanan şeyler geçersizdir.


 • 4B STS Özgür İradeyi Neden İhlal Etmiyor Da Yıkıp Bozuyor

Tüm bunlar aşağıdaki gerçekleşme ile açıklığa kavuşmaktadır: 4B STS bazen hedefinin özgür iradesini ihlal edememekte ve bazen de bunu seçmemektedir. Özgür iradenin ihlal edilmesinden kaçınmanın iki yolu vardır: ya ilk seferde bağlanmayacak ya da hedef neye müsaade ederse onu yapacak. Gerçeklik manipülasyonu kişinin dış aleminde gerçekleşir, böylece bu durumlarda özgür irade ile çarpışmaya girilmez, dolayısıyla özgür irade ihlali söz konusu değildir. Ajanlar, zaten kişinin alemi içerisinde yer almaktadır ve hedefin özgür iradesi ile bağlıdır, kurnazca özgür irade ihlali isteyip istememelerini sorup müsaade istemekten başka seçenek yoktur.


Kendilerinden daha güçlü bir özgür irade ile bağlantıya girdikleri durumlarda özgür iradeyi ihlal etmeleri mümkün değildir. Bu, bireyin kendilerinden daha güçlü olduğu ya da küçük manipülatörlere müdahale edip onların hakkından gelecek egemen-bağımsız varlıkların vasıtasıyla ilahi korumaya sahip olduğu durumları içerir. Aynı zamanda, çoklu varlıkların özgür iradesinin aynı gerçeklik unsuruna demirlendiği ve 4B STS'nin manipüle edilebilirlik eşiğinin ötesinde takviyelere sahip olduğu ve orada bu unsurları güçlendirip sağlamlaştırdığı durumları da içerir. Bu nedenle aslında zaman çizgimiz veya gerçekliğimiz değiştirilebiliyor olsa bile bunu değiştirebilecekleri sınırlar vardır. Bütün zaman çizelgesini istedikleri gibi değişteremezler, sadece nispeten demirlenmeyen unsurları değiştirebilirler.


Daha sonra, özgür iradeyi ihlal edebilecekleri fakat bunu tercih etmedikleri bir takım unsurlar vardır. Nedeni biraz karmaşık ama burada açıklanacaktır.


 • Alem- Alan Dinamikleri

Cassiopaeans'e göre (http://montalk.net/montalkvsqfs.htm), alemler-alanlar, deneyim ve varsayımlara dayanan gerçekliğin bölünmeleridir. Gerçeklik ve irade hakkında farklı varsayımlara sahip olan birbirinden farklı alemlerdeki varlıklar, farklı deneyimlere sahiplerdir; aynı alemdeki varlıklar ise benzer deneyimlere. Ne kadar çok birbiri ile etkileşimde olan varlık grupları o kadar çok alemlerinin birbiri ile birleşmesi demektir. Farklı alemlerde olan iki varlık birbirlerini nadiren algılayabilir veya nadiren etkileşime girebilirler. Alemler temel olarak bireyin FRV'si veya frekans rezonansı vibrasyonuna göre birbirlerinden ayrılırlar. FRV, kişinin varlığının seviyesine bağlı olarak ruh titreşiminin gücü ve tonudur, bu da kendi kendi varsayımları ve deneyimlerine bağlı olan, bilgi düzeyi ve evrim yönüne bağlıdır. Alemler aynı zamanda kişinin özgür iradesine girme, nişan alma mesafesini de ölçer, ve böylece kişinin alemine girmek demek onun özgür iradesine girmek demektir.


Çünkü tamamen farklı alemlerden iki varlık birbiriyle doğrudan etkileşime giremezler, bunu yapabilmeleri için ortada ortak bir unsur ya da alemleri arasında bir köprü olması gerekir. Buna bakmanın bir diğer yolu ortak unsuru, ikisi arasında rezonans sağlayan ve bilgi ve enerji transferine izin veren bir frekans köprüsü olarak düşünmektir. Her ikisi de, genel olarak ortak bileşen frekansları paylaşmayan benzersiz bir esas titreşim spekturumuna sahipse, frekans köprüsü iki alem arasında ortak esas tonlara girişi teşkil eder. 4B STS son derece negatif bir alemde bulunur ve böylece tamamen farklı bir alemden olan bir bireyle somut olarak-maddesel anlamda algılama veya etkileşimde bulunması engellenir. Yine de onu herhangi bir şekilde manipüle etmek için, bireyin normal olarak kendi negatif duygularını frekans köprüsü olarak kullanmaları gerekir. Bu negatif duygular, 4B STS'nin alemi ile rezonansta olan ve onlara alemine nüfuz etmeye ve bir düzeyde etkileşime girmesine izin veren bir frekans alt-spektrumu temin eder. Onların alemi ile ne kadar çok rezonansta olan alem varsa, o kadar manipüle edilebilir ve yine aynı oranda bu manipülasyonlar nesnel olarak ortaya çıkabilir. Eğer alemleri fiilen özdeşleşirse, o zaman tamamen onların kontrolüne girer ve STS hiyerarşisinin bir parçası haline gelirler.


Alemler kişinin FRV'si olarak yansıtıldığı ve FRV kişinin varlığının bir ürünü olduğu için, değişmekte olanlar esas olarak alemin değişimi yoluyla gerçekleşir. Gerçeklik köprüsü gerektiren negatif güçler, hedefin varlığının değişimlerinin daha negatif bir frekansa doğru gerçekleşmesini tercih ederler. Bu durum kişinin alemini daha kolay nüfuz edilmeye açacaktır. Peki varlığın değişmesi için ne gerekiyor? Varolmakta olan sadece bireyin kendisi tarafından değiştirilebilir, özgürce frekansını düşürecek seçimler yaparak ve STS'nin evrimsel akımıyla hizalanarak. Özgür iradesini ihlal eden herhangi bir şeyin başına gelmesi şu sebepten dolayı varlığını değiştiremez:


Özgür irade seçim ile alakalıdır, ve kişi kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşerek öğrenir. Özgür iradesini ihlal etmeyen fakat bunun yerine seçim sunan bir durum ortaya çıkarsa, daha sonra birey bir seçim yapmaktan pişmanlık duyuyorsa, bu tamamen kendi hatasından kaynaklıdır. Dahası, öğrendiği dersi, daha önce öğrenmiş olsaydı, bu durum farklı bir seçim yapmasına izin verirdi. Diğer bir deyişle, o seçimin verilmesinin nedeni aldığı dersin hiç bir değeri olmamasındandır. Eğer seçim verilmeseydi - böylece özgür iradesi ihlal olacaktı - o halde daha önce öğrendikleri hiçbir fark yaratmayacaktı, ve böylece bu durum artık bir ders olmayacaktı. Bu nedenle özgür irade ihlalleri birey için bir ders olmayacaktır, ve hiçbir şey öğrenmez ise, varlığı hiçbirşekilde değişmeyecektir. Varlığın değişimi olmadan, FRV ve alem sınırlaması nispeten etkilenmeden kalır.


Bu nedenle, daha çok hoşuna gidecek frekanslar yoluyla hedefin aleminde değişiklik yaratma teşebbüsüne girmek isteyenler kişinin özgür iradesine mutlaka saygı göstermelidir. Yapabildikleri tek şey seçim sunmaktır, seçenekleri etki altına alıp aklını çelmektir böylece birey daha çok negatif seçimi tercih etmeye eğilim gösterecek ve varlığını kirletecektir. Etki altına alınmış olmaları, bu tercihlerin bireyin kendi terciği olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir, böylece özgür iradesi ihlal olmaycaktır. "İzin-müsaade" geniş bir terim olduğu için, özgür irade ihlali olarak nitelendirilemeyecek ne kadar çok manipülasyonun yapılabiliyor olması şaşırtıcıdır.


 • Serbest Karmik Cihazlar Olarak Ajanlar

Ajanlar için özgür iradeyi ihlal etmemenin en iyi yolu bireyin karmik ders profili içerisinde işlem yapmaktır. Kişi hayata hangi dersleri öğreneceğine dair önceden ayarlanmış bir liste ile gelir. Nerede ve nasıl öğrenildiklerine karar vermek ona kalmıştır, faktörler, özgür iradesi ile ne yaptığına bağlıdır. Onun FRV'si, varlığının bileşimini belirten, temel rezonans frekansının spektrumu haline gelir, nedensel olmayan sinyalleri çekmeye eğilimli olan veya belirli ders planının yerine getirmesi seçimini sunacak olan çeşitli deneyimlere zorlayarak, ders profilini gerçekliğin içerisine yayınlar. Matrix ajanları uzak bir muhtaç frekans spektrumunun kokusunu alabilir ve fırsatçı olarak bu deneyimi sağlar. Organik portallar, FRV robotları, eterik vampirler olan ajanlar, ya da ruhlarına güçlü bir anima unsuru olan kişiler büyük ölçüde hedeflenen bireyin ders profiline bağlı olarak davrananlara örnektir. 4B STS'nin, hedeflenen aleme nüfuz etmek için truva atı olarak işlev görmesinin yanı sıra, ajanlar beslendikleri enerjiler olan spiritüel ve duygusal enerjiler için sıklıkla hedefin aleminin içerisindedir. Enerji karşılığında karmik dersleri suistimal ederler, kötüye kullanırlar. Onların manipülasyonlarına dayanamayıp boyun eğen bireyler uzun vadede dersleri öğrenirler, fakat bu dersler zor yoldan öğrenilir.


Dolayısıyla ajanlar ders sağlasalar da, kişinin ders profilini yerine getirmesinin daha iyi yolları vardır, sağ duyu, ön görü gibi,ızdıraplı deneyimin içerisine girmeden de derslerini bu şekilde öğrenebilirler. Tabi ki kolay yoldan öğrenemeyenler zor yollardan öğreneceklerdir. Durum ne olursa olsun, ajanların özgür iradeye saygı duyması önemlidir, çünkü yalnızca o zaman hedef öğrenecek, ancak o zaman ajanların bile onlarla etkileşime girmesine izin verilecek.


Matrix ajanlarının neden ipuçları bıraktıkları konusu şimdi daha da açıklığa kavuşmuştur. Hedeflenen bireyin takip ettiği şeyin sorumluluğunu kaydırır, derslerini öğrenmesine olanak sağlar, ve potansiyel olarak FRV'sini düşürür ve böylece alemi 4B STS güçleri tarafından daha da nüfuz edilebilir hale gelir. Ajanlar ipuçları bırakmasalardı, dersler reddedilebilirdi, FRV değiştirilmemiş şekilde kalırdı, ve alem etkilenmez biçimde kalırdı. Ek olarak bilinçli bir takım negatif varlıklar karmik borçlara maruz kalmak isteyebilirler, ve böyle durumlarda özgür iradeyi ihlal etmeye kalkışmazlar. Aynı zamanda hedefin ilahi korunmasının gazabına maruz kalmaktan kaçınmak istedikleri zamanlarda da buna kalkışmazlar.


 • Özgür İrade İhlalleri

4B STS'nin özgür iradeyi ihlal edememesine karşın bunu yapmak istememesine gelince, birçok insan için benim görüşüm ikincisi daha nadirdir. Bence ilahi müdahale nedeniyle, Yaratıcının ve Yüksek benliğin egemenliği ve evrensel bilincin gücü, alem farklılıkları ve negatif varlıkların varlık düzeyinin bozulması nedeniyle, 4B STS'nin belirli manipülasyon biçimlerini kesinlikle gerçekleştirememesi yaygın bir durumdur, özellikle kişiyi gelecekteki derslerini reddedeceği bir noktaya taşıyacak olan, yaşam planının sabotajı ve cinayeti. Dördüncü yoğunluk durumlarına rağmen oyuna hakemlik eden ve bordürleri yerinde tutan daha büyük güçler var.


Bunu söylememin sebebi ; negatif güçlerin memnuniyetle öldürecekleri birçok birey var, fakat hala hayattalar çünkü kaderleri buna izin vermiyor. Direkman sabote etmek istedikleri birçok kişi var, fakat alem değişiklikleri ve ilahi korunma nedeniyle bunu yapamıyorlar. Yapabileceklerinin bir sınırı var, bu konuda eminim. Hâlâ var olduğumuz, pozitif yönde hareket edebilmemiz, STO güçlerinin zaferlerinin kanıtıdır.


Çevirenin notu:

STS= Service to Self-Benliğe-Kendine hizmet varlıklarıyken;

STO= Service to Others- Başkalarına hizmet varlıklarıdır, BEN değil BİZ ve SİZ varlıklarıdır.

altona777.com.


 • Farkındalık Hem Aktif Hem Pasif Olarak Korur

Son olarak, farkındalık kavramını ve aktif ve pasif koruma yönlerini tekrar gözden geçirmeliyiz. Bahsedildiği gibi, gerçeklik unsurları hakkında farkındalık onları özgür iradeye bağlar, onları yerinde tutar ve temel olarak olumsuz güçler tarafından nedensel olmayan manipülasyondan korur. Bilginin biriktirilmesiyle gerçekliğin nedensel olmayan manipülasyonu önlenebilir. Sadece bilgiye sahip olmak, tek başına gerçekliği yerinde, ve kişinin alemini güven altında tutar, ve bu da koruma oluşturur. Bu belirli fonksiyon için bilginin uygulanması gerekmez, sadece kazanılmalı ve korunmalıdır.


Aynı zamanda Cassiopaeans'in saldırı beklemenin önemini bu yüzden vurguladığını düşünüyorum. Beklenen her ne olursa olsun, kişinin özgür iradesi kilitlenir ve enerji siperlere doğru yönlendirilir. Negatif güçler gölgelerde faaliyet göstermeyi severler, özgür iradenin odaklanmayacağı, ve bu nedenle nişan altına almaya gereğin olmadığı. Kişi belirli bir saldırı yöntemini beklediğinde, böyle bir yöntem kullanmaları kişinin özgür iradesini direk nişan altına almak demektir. Varlık düzeyinin düşük olması nedeniyle özgür iradeyi ihlal edememelerinin yanı sıra, özgür iradenin dinamiğe doğrusal olmayanlığı sunduğu ve böylece öngörülemez hale getirdiği doğrudur. Öngörülebilirlik, STS saldırılarının başarısının zorunlu bir önkoşuludur çünkü planları, kişinin davranışlarının tahmin edilen doğası hakkında varsayım kurmalara dayanarak entelektüel olarak tasarlanır. Böylece, eğer birinin algı alanının gölgesinden vururlarsa, başarı şansları en yüksek seviyededir. Farkındalığın pasif koruması, korunan bir bölgeyi iyi aydınlatmak için basit bir yöntemdir, böylece özgür irade bireyin gerçekliğinin tüm alanlarını korur. Bu, nedensel olmayan manipülasyonlar için iyi çalışır çünkü gerçekliği yerinde tutar.


Aktif farkındalık koruması özgür irade direkman nişan altına alındığında oyuna dahil olur. İki örnek saldırı methodu ve matriks ajanlarının fenomenini bekliyor.


İlk durumda, kişi gerçekleşecek bir saldırı bekleyebilir, özellikle nedensel olmayan manipülasyon tarafından, ve negatif güçler bu modu kullanmaya karar verebilir. Ardından kişi nedensel olmayan bir etki alabilir, evresel-aşamasal zamanda çalışan, yalnızca doğrusal zamanda nedensel olarak çalışan değil.. Bu, geri çekilmek için sağlam bir niyet ilan etmek gibi psişik self defans methodları gerektirir, veya çeşitli dua formları veyahut da vizüalizasyon ve defansif düşünce formları yaratımları.. Bu bir aktif nedensel olmayan eylemdir, aktif çünkü farkındalıkla ve özgür iradenin taahhüdüyle başlar, ve sonrasında bunun üzerinde eyleme geçip peşinden gitmek için kişisel girişim...


İkinci durum, matriks ajanları, nedensel bir doğanın yanı sıra aktif korumayı da içerir. Kişinin ortamındaki fiziksel varlıklarının ve ortaya çıkan etkileşimin kanıtlarına göre, daha önce izin verildi ve birinin alem sınırını ihlal ettiler. Yalnızca niyet ilan etmek veya self defans methodları uygulamak yardımcı olsa bile tek başına yeterli değildir, çünkü fazlasıyla fizikseldirler ve hedefleriyle nedensel biçimde etkileşim halindedirler. Pasif defans sadece kapıları kapatıp kitlemek adına basit bir yoldur, ama bu durumda düşman "düşman" zaten içeridedir. Aktif farkındalık koruması bu durumda onların saldırılarıyla çarpışmak için harekete geçmek, uyarı işaretlerini farketmek ve aleminizin içerisine sızmasını veya enerjinizi çalmak için bulunduğu sinsi girişimlere yenik düşmemek ve özellikle de dezenformasyonlarına inanmaktan kaçınmak demektir.


Özet olarak, ister aktif ister pasif olsun, bir kişinin özgür iradesine tam olarak erişmek veya kullanmak için farkındalık gereklidir. FRV gibi, özgür irade de bireyin varlık düzeyinin bir işlevidir. Birey derslerini öğrendiği sürece, varlık düzeyi de yükselen farkındalığı ile orantılı düzeyde artar. İki sonuç arasındaki bu dengeli oran öğrenmenin maksimum verimliliğinde sonuçlanır.


 • Tezahür Etmemiş Özgür İrade Küçük Bir Koruma Sağlar

İnsanların çoğunluğu ile ilgili talihsiz durum ise farkındalıktan daha fazla olan varlığımızdır, temel olarak ruhsal amneziye ve zorlu hipnoza bağlı olarak farkındalığımızın bastırılması ve özgür irademizin çoğunluğunun kullanılmamış halde bırakılmasıdır. Gizli özgür irademizi kullanmak için ideal hedef bilgi edinmek olacaktır. İronik olarak, 4B STS'ler, varlıklarından daha çok farkındalığa sahiptir. Dolayısıyla farkındalıklarını özgür iradelerini maksimize etmek için kullanmak yerine, varlıklarındaki orantılı dengeyi kuramadıklarından bunun yerine farkındalıklarını diğerlerinin özgür iradesini manipüle etmek için kullanıyorlar.


Herhangi bir kişi, bilgiyi öğrenmek yerine , gerekli bilişsel eforu sarfetmeden, üzerinde düşünüp taşınmadan, ve öğrenileni anlamadan bedava bir şekilde absorbe etmenin tehlikesini görebilir. Gerçek öğrenme, dış hatırlatıcıların rehberliğinde iç keşif yöntemidir, ve yaşamı bilinçli şekilde deneyimlemektir.


Nesnel gerçeklik ve evren bir bütün olarak, en bilinçli insanların içinde var olur; sadece bilinçli bir eforla kavuşmaları gerekiyor. Bu kavuşum holografik bir doğaya sahiptir; kişinin varlık düzeyi holografik kavuşumun çözünürlülüğünü belirler. Varlık ne kadar gelişirse, iç dünya daha doğru bir şekilde dışarının yansıması haline gelir. Bozulmuş ya da azgelişmiş varoluş düzeylerine sahip olanlar için, kendi içlerinden gerçek anlamda çok şey elde edemezler, bunun yerine varlık düzeylerini artırmak zorundadırlar ki bu da nesnel gerçeklik ile geniş düzeyde rezone olur, bant genişliklerini genişletirler ki böylece konuşabilirler. Bu varlık artışı bilinçli duygusal deneyim ve olası acılar yoluyla dersler kazanarak gerçekleştirilir.


Her iki durumda da, bilinçli çaba veya duygusal olarak yüklü deneyimler yoluyla ders almanın önemi vurgulanmalıdır. Bilinçli çekirdek, kişinin içsel varlık kubbesinin kapısını oluşturur. Bu kubbeye yerleştirilen herhangi bir şey, bilinçli algı, biliş, deneyim ve nihayetinde anlayıştan geçmelidir. Bilinçli algı olmadan, kazanılmış herhangi bir farkındalık içeri girmeyi başaramaz ve varlık düzeyini arttırmak için hiçbir şey yapmaz. Bu tür asimetrik bilgi dışsal olarak aşılanmıştır; sayborg haline gelmiş bireyi körelten, her bir eki ile varlığının belirli parçalarının yerini alan mekanik aletlerdir. Bilginin spiritüel evrime yardımcı olduğu amacını anlayabilmek yerine, Çevreyi manipüle etmek için gerekli olan bilginin utilitarianizmine köle olmuştur. Bilgiyi sadece alışılmış ezber yoluyla absorbe etmek, hedonistik bir eğlence olduğunu zannettiği gerçekliğin kurallarını öğrenmek, ve kendi benliği hakkında bilgiyi öğrenmekten veya onaylamaktan geri kalmak, yol ne tarafa gidiyorsa gitsin hedeflediği yön spiritüel-ruhsal körelmedir.


 • Sonuç

Bu makale, bilginin ve farkındalığın önemini vurguladı; çünkü onlar gizli özgür irademizi daha iyi kullanmamıza yardımcı olan katalizörlerdir. Realite manipülasyonlarından ve ajan saldırılarından korunmak bilgi yoluyla kolaylık sağlar, pasif olarak kendiliğinden korur ve yararlanıldığında ise aktif olarak korur. Bilgi edinmek ve bireyin varlık düzeyini genişletmek için uygun bir yöntem tanımladım ve negatif güçlerin neden saldırı eylemlerinde sınırlı olduğunu ve özgür iradeye saygı gösterme eğiliminde olduğunu açıkladım. Bu makalenin amacı 4B STS ve onların 3B ajanları ile ilgilenme bağlamında özgür irade ve farkındalık konusunu aydınlatmaktı.


Bu makale (Negatif Güçler Özgür İradeye Saygı Duyar Gibi Görünürler) aslen Montalk tarafından Yayınlanılmıştır.

http://montalk.net/matrix/66/why-negative-forces-seem-to-respect-freewill
303 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon