maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

Ruh Aileleri

Ruhsal aileler, bir grup Ruh'un farklı olmayan tekli özden ortaya çıkması ve bu evrene, Galaksimizin veya evrendeki herhangi bir başka galaksideki Galaktik Merkez Güneş'in yedinci boyut portalı aracılığıyla girmesiyle oluşur.


Günümüzde bu gezegenin yüzeyinde enkarne olan milyonlarca gelişmiş Ruh, bu galaksiye ya bu galaksideki Galaktik Merkez Güneşi yolu ile ya da onun kız kardeş galaksisi olan Andromeda galaksisine girerek gelmiştir.


Daha sonra galaksiyi çevreleyen yüksek boyutlu ışık filamanları aracılığıyla Galaxy boyunca yolculuk ederek deneyimlerini kazandılar ve sonra Pleiades, Aldebaran, Sirius, Arcturus, Vega (alfa Lyrae), Tau Ceti gibi portal yıldız sistemlerinde deneyim kazanarak bilinçlerini odakladılar. ..

Evrim yolunun bir noktasında Galaktik Savaşlarla karşılaşarak sürece dahil olmuşlardı ve bu onların kendilerini Dünya'da bulmanın temel nedeni olmuş.

Ya Karantina altındaki Dünya'ya, kendi Işıklarına demir atmak ve Işık güçlerine gezegeni kurtarmak amacı ile yardım etmek için bilinçli bir karar verdiler ya da tehlikeyi tam olarak anlamadan Galakside tehlikeli bir bölgeye girdiler ve Archonlar (Cin’ler) tarafından yakalandılar. Boyutlararası ağa takılıp yakalanarak, Dünya'ya sürüklendi ve reenkarnasyon döngüsüne zorlandı.


Gezegenin yüzeyinde bulunan tüm yüksek boyutlu yıldız varlıkların şimdi uyanmaları, görevlerini hatırlayıp yapmaları son derece önemlidir.

Ruh aile üyelerinin sadece Dünyadaki ruh aileleri olan insanlarla değil, daha yüksek perspektifteki ruhsal aileler ile bağlantı kurmaya başlamaları da son derece önemlidir.

Ruh aile üyeleri, kendi özlerinin beşinci boyutsal anlayışına (manasik bilinç) dayalı olarak birbirleriyle bağlantı kurarlar ve böylelikle gerçek arkadaşlıklar kurarlar. Bu arkadaşlık tipi kozmik kökenidir.

Aynı ruh ailesinin ya da iki bitişik ruh ailesinin bu Dünyadaki aile üyeleri, birbiri ile altıncı boyuttan kaynaklanan çok derin bir ruh bağının oluşumu, RUH İKİZİ olarak adlandırılır. Kız / erkek arkadaş tipininin kozmik kökenidir.

Dördüncü / üçüncü boyuta girerek karşıt, dişi / erkek kutuplarına ayrılan aynı ruh ailesinin ruh aile üyeleri, İKİZ RUHLAR olarak adlandırılır. Onların bağlantısı yedinci boyutlu (atmik bilinç) ve erkek / kadın, karı / koca ve kahraman / tanrıça tipinin kozmik kökenidir. “Bir” olan Varlığın fiziksel alemde kendini göstermesi. (belkide 1 bedene sığmadığından kendini 2 bedende enkarne etmesi-Naci)

Karanlık güçler her zaman Ruh Ailelerini yok etmek isterler, bir araya gelmemeleri için her şeyi yaparlar. Enkarnasyon sürecine mudahale ederek, nadiren iki ikiz ruhun aynı anda enkarne olmasına izin verirler. Yapsalar bile, nadiren birbirleriyle tanışırlar. Bir araya gelse bile, nadiren birlikte olmalarına izin verilir. Bu yüzden gezegenin yüzeyindeki ikiz ruh birliği çok nadirdir.

İlk olarak, yıldız insanları yüksek boyutlu bilinçten ayırıp kendi ruhlarının farkındalığını engelledi. Buna DİKEY İMPLANT programlama denir. Dikey implant programlama, "Karantina altındaki Dünya" blokajının temelidir.

Pleiadesliler, Matrix'i yaratan 'toplum program'larını yıkmaya başlamak için söylememi istediği. ikinci programlama YATAY İMPLANT programlamasıdır.

"Yatay implant program"laması ikiz ruhların dördüncü ve üçüncü boyut evrenine bir çift erkek (elektrik) ve dişi (manyetik) polarite olarak girdiği gerçeğini suistimal etmektedir. Saf haliyle, erkeğin elektrik (kundalini) gücü ve dişinin manyetik (Ruh) gücü, çekicilik yaratarak, evrim gücünü oluşturan üçgenleme'yi yaratır.

Dişi / erkek cazibesinin bu elektromanyetik gücü, yatay implant programlaması ile engellendiğinde, programlanan toplumun elektromanyetik alanında bir çarpıtma yaratır ve bu toplumun evrimi bazen binlerce yıl gecikir. Dünya 'yüzey toplumunda' görülen durumdur.

Temel yatay implant, kadın ve erkekte cinsel enerjinin algılanmasında bir bölünme yaratır. (Boşanmaların başka bir temel nedeni-Naci)

Bir toplumu kontrol etmenin ve evrimini ertelemenin en etkili yolu, kadınnın cinsel enerjisini kontrol etmektir. Belirli bir toplumda kadının cinsel enerjisini kontrol etmenin en etkili yolu, o toplumdaki kritik ruh enerjisi Orion / Draco / Sürüngen kökenli cinsel azgınlar kitlesine sızmak ve onları serbest bırakmaktır. Archonların insanlık tarihi boyunca yaptıkları şey budur. Kritik bir kadın kitlesi bu azgınlardan negatif programlamayı aldığında, bu toplumdaki kadının ruhunun bilinçaltında, genel bir refleks yaratır, böylece Tanrıça enerjisi etkin bir şekilde kesilir.

Bu gibi toplumlarda, kadınlar, Matrix'in meraklı gözlerinden uzak olduklarında cinsel olarak kendilerini ifade eden çifte standart bir yaşam sürmeye başlarlar. Yani cinselliklerini kendi evlerinde yaşarlr. Bunun en büyük örneği Suudi Arabistan toplumu.

Hadise'den sonra ve özellikle İlk Temastan sonra, Direniş ve Pleiadesliler, özellikle ruh ailelerinin farkında olan insanların en ileri üyeleriyle temas kurmaya başlayacaklar. Bu bağlantılar, yüzey insanlarının Galaktik topluma entegrasyonunun en son adımı olacak.

Cobra

Çeviren; Naci Gülşan


281 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon