maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

TILSIM MAJİ HAKKINDA

Updated: Jun 20, 2018

Öncelikle belirtmek istiyorum ki kara maji kişinin iradesini ve arzusunu köreltir ve bizlere yasaklanmıştır. Bu bilimsel tekniği yalnızca sevgi yolunda kullanınız.

-

* Majinin tüm hakiki eylemleri iradenin-arzunun eylemleridir, ve irade-arzunun tüm eylemleri ise Sevginin eylemleridir. Kara büyü, Sevgi Yollarına aykırıdır; Doğa yasalarında ustalaşıp onu kötüye kullanmak yanlış bir girişimdir.


"Onaylanılması ve Oldurulması gereken şey yaratmaktır; Onaylanılmaması ve Oldurulmaması gereken ise yıkımdır" - Eliphas Levi.
Telemik Altın Şafak Cemiyeti ve Tapınağı tarafından yayınlanılmıştır. - Haziran, 1991 e.v.

- New Falcon Yayınları ve Israel Regardie Vakfı İşbirliği ile

- Sir David Cherubim ve Novus Ordo Aureae Aurora'dan John M. Demmit III - tarafından.

- Copyright (C) 1991 e.v.

Arzu Ettiğini Yap, Yasanın Tümüdür.

Şimdi hepinizi hermetik bilimin oldukça pratik, etkili ve güçlü modeli olan "Tılsım Maji" konusunda bilgilendirme teşebbüsüne girmekteyiz. Bu bilim Majisyenin büyülü arzusunu yerine getirmek için, pratik uygulamasında sınırsızdır. Bu pratik bilim için çeşitli yaratıcı yönler veya Majisyenin arzusuna uygun olarak gerekli değişiklikleri yapmak için büyülü formüllerini uygulamak için çeşitli yapıcı araçlar vardır.

Bir Tılsım; üzerinde Majisyenin kutsal Majinin pratik operasyonlarında uygulamakta olduğu belirli kozmik enerjileri temsil etmesi amaçlanan sembollerin ve/veya üzerine yazılmış sözlerin bulunduğu, kişinin tüm niyeti ve amaçları ile, "şarjlanmış" veya "adanmış" büyülü bir objedir. Majisyen tarafından, Arzusunu gerçekleştirmek için kendisine çağrılan veya uyandırılan belirli bir kuvvet türüyle büyülü bir bağlantı olarak kullanılır. Kısaca Tılsım, her neyi gerçekletirmesi isteniyorsa onu ayin yoluyla okült güç veya enerji ile şarjladığı herhangi bir objedir, ve yalnızca sıkı bir büyülü niyet ile yapılmalıdır.


Haydi hepimiz Aleister Crowley'in Maji'in uygun tanımını aklımıza kazıyalım. O der ki "Maji, Arzuya uygun olarak Değişimin gerçekleşmesine neden olan Bilim ve Sanat'tır." Ayrıca beynimize onun büyülü eylemin tanımını da kazıyalım; "Bütün kasti eylemler büyülü eylemlerdir. Kastiden kastım Arzulanandır." Majiyi uygun bir şekilde gerçekleştirmeden önce, Arzumuzu formüle etmeliyiz, niyetimizi işlemeliyiz. Tılsım Maji, arzulanan ile birlikte uyum içerisinde Gerçekleşmeye neden oldurtan bilimsel bir metoddur, fakat bu Asil Maji Sanatı'nın pratik metodunu uygulamadan önce bizler, Arzumuzun ne olduğunu tam anlamıyla bilmek zorundayız. Bu nedenle Tılsım Maji'nin ilk ve en önemli kesin emri, diğer tüm Magick Sanatı dallarından önce, " NE İSTEDİĞİNİ; BİL "dir (Know Thy Wilt).


Tılsım üzerinde kullanılan semboller ve kelimeler çok önemlidir. Büyülü sözcüklerin ve sembollerin bilimsel kullanımıyla Majisyen, sözüm ona ölü materyal cismi gürünmez bir lütuf sinyaline dönüştürebilir. Tılsım üzerine çizilen, gerçekleşmesi istenenin spiritüel enerjileriyle bağlantılı ilahi sembol ya da sözcükler; Majisyenin, arzusunu yerine getirmesi için çağırmak ya da uyandırmak istediği büyülü enerjilerle kesin bir bağlantıyı belirtir. Sihirli Alfabe olarak da anılan İbrani Alfabesi, bir çok majisyen tarafından Tılsım üzerinde önemli büyülü sözcükler oluşturmak için kullanılmıştır. Lakin, Yunan, Arap, ve İngiliz alfabesi de kullanılabilir. Tabiki Enokyan dili de, bu sistemden yaratılan Tılsımlar için kullanılır.


Semboller, (sözcükler dahil) önemli ölçüde büyülü bir şeyi belirtir, ve Majisyenin zihni üzerinden niyetinin doğasını ve Tılsımın temsil ettiği gücün veya enerjinin doğasını etkiler. Tılsım bağlantılı hale gelir, Majisyenin zihninden, sembollerin ifade etmesi istenilen güç ya da enerji ile. Majisyenin hayal gücünü uygun kuvvetle esinlemek için kullanılabilecek birçok sembol türü vardır. Gezegenin sembolünü çizebileceğiniz gibi gezegeni temsil eden herhangi bir sembolü de çizebilirsiniz. Eliphas Levi, Tılsım'ın bir tarafına bir Pentagram, diğer tarafına ise Hexagram'ı çizmeyi önerir. Bu ifade her durumda uygulanabilir, ister Jupiter Tılsımı olsun ister Merkür ya da herhangi bir gezegen. Sigiller Tılsımları şarjlamak ve Majisyenin zihnini, gücün doğasını ya da niyetinin enerjisini ifade etmek için uygun simgelerdir. Sigiller, Tılsımları şarj etmek amacıyla çağrılan veya uyandırılan melekler gibi görünmez varlıkların imzalarıdır. Sigiller, sihirli kareler (kamea) veya gül haçı sembolü kullanılarak çizilebilirler. Sigiller, niyet ve amaçlar doğrultusunda, kişinin arzusunun,iradesinin gücü veya enerjisine karşılık gelen belirli fikirlerin veya varlıkların doğasını ve gücünü temsil eden büyülü simgelerdir.

Tılsım, ortak yönlü bir taş ya da metal ya da parşömen kâğıdından yapılmış, söz konusu Gezegenin etkilerinin sembolü olabilir. Böyle bir Tılsım haftanın, Gezegene karşılık gelen gününde hazırlanacaktır. Her gezegeni belirleyen bir zeka veya Melek ve Demon vardır. Her Gezegen, Zeka ve Demonun kendi özel Mühürleri veya Sigilleri vardır. Demonik Mühürler, Kara büyü hareketini gerçekleştirmek dışında hiçbir zaman Tılsım üzerine çizilmemelidir. Onların mühürleri Tılsım üzerine Gezegeni temsil edenin zıttı metaller ile, renkli kağıtlarla yazılmalıdır çünkü Demonlar bunların aksine bir gücü temsil ederler. Lakin Altın Şafağın Yeni Düzeni bu tür kara büyüleri Majisyenin iradesini ve arzusunu tıkadığından ve engellediğinden asla gerçekleştirmemek ile yükümlüdürler. Bir Thelema Majisyeninin kendi iradesi ile arzusu dışındakini yapmaya hakkı yoktur.


Majinin tüm hakiki eylemleri iradenin-arzunun eylemleridir, ve irade-arzunun tüm eylemleri ise Sevginin eylemleridir. En Kutsal Kitabımızda "Yasa sevgidir,istencinin altında olan sevgi" yazmaktadır. Kara büyü, Sevgi Yollarına aykırıdır; Doğa yasalarında ustalaşıp onu kötüye kullanmak yanlış bir girişimdir. Eski Fransız Magus Eliphas Levi'nin şu aydınlatıcı sözlerini aklınızda tutalım: "Onaylanılması ve Oldurulması gereken şey yaratmaktır; Onaylanılmaması ve Oldurulmaması gereken ise yıkımdır"


Gezegensel Tılsımınızı parşömen kağıdıyla yaparsanız, ilgili kelimeleri ve sembolleri çizdiğiniz mürekkep rengi gezegenle uyuşmalıdır. Basit bir kağıt kullanıyorsanız, gezegene uygun renkte olmalıdır. Tılsım ritüel olarak uygun yağ ile yağlanmalı ve/veya ritüel olarak uygun bir tütsü ile kutsanmalı. Tılsım, her koşulda kişinin kendisi tarafından hazırlanmalı. Doğru zihinsel tutumun geliştirilmesi, Tılsımın inşasında hayati öneme sahiptir ve kişi Tılsım'ın temsil etmeyi amaçladığı niyetin ya da gücün doğası üzerinde tam bir dikkatle yoğunlaşması gerekir. Bu nedenle, Uygun Renkler, Metaller ve Parfümleri Haftanın Uygun Günleri'nde kullanmak ve Tılsımları şarj etmek için uygun Tanrı biçimlerini almak en uygunudur; çünkü bunlar, Majisyenin zihnine onun büyülü niyetini doğrudan gösterir ve bu niyete karşılık gelen Gezegensel kuvvet veya enerjiyi çıtlatırlar.


Psikolojik bir bakış açısıyla, Gezegenler insanın zihninde sınıflandırma nesneleridir. Yedi Antik Gezegen'in başkanlığında, çeşitli insani ve spiritüel etkileri, insanın özelliklerini veya niteliklerini sınıflandırabiliriz. Astroloji ile ilgili herhangi bir kitap sizi bu temel bilgide yönlendirebilir. Temel fikir Büyülü Tılsımınızı efektif hale getirmek için niyetinizi hangi gezegenin altında sınıflandıracağınızı anlamaktır. Örneğin, niyetiniz daha iyi sağlık geliştirmekse, o zaman bu niyeti Güneş'in başkanlığında sınıflandırırsınız. Bu nedenle Güneşin enerjisi ile uygun bir şekilde şarjlamak için Güneşin Tılsımınını yapacak ve Tanrı olarak Ra'yı atayacaksınız. Niyetiniz bir sevgili bulmaksa, o zaman bu niyeti Venüs'ün başkanlığında sınıflandırırsınız. Bu nedenle Venüs'ün enerjileri ile uygun bir şekilde şarjlamak için Venüs Tılsımı yapıp Tanrı-Formu olarak da Hathoor'u atayacaksınız.

Tanrı-formlarının ayarlanması büyülü operasyonların en önemli parçasıdır. Öğrenciler Liber 0'da Gems from Exuinox'da geçen bu hususun prensiplerini ciddi bir şekilde çalışmalılar. Aşağıda yedi Mısır Tanrı-formlarını listeledik.


Bununla birlikte, diğer Panteon'lardan gelen diğer Tanrı formlarını da atayabilirsiniz. Fakat Majinin operasyonları için Mısır Tanrıları en uygunudur. (Not: Yedi Antik Gezegene karşılık gelen diğer Tanrı formları için, Aleister Crowley'in 777 ve diğer Kabalistik Yazılarına danışın.) Bir Tanrı biçimini doğru bir şekilde varsaymak ve Tanrı'nın belirli kozmik bilincini varsaymak için, antik imajı ve mitolojik özellikleri üzerine araştırma yapmalı ve meditasyon yapmalısınız. Bu şekilde o Tanrıyı bilincinize asimile eder, ona karşılık gelen antik gezegen tarafından temsil edilen enerji veya güce özgürce yerine getirme izni vermiş olursunuz.


Her Tılsımın merkezine, tek niyetinizi veya tek bir arzunuzu ifade eden bir sözcük yazmak çok etkili ve uygun bir fikirdir. Sözcüğün, niyet-arzu olduğu söylenir. Eğer niyetiniz Sevgi ise bu sözcüğü Tılsımın merkezine yazmalısınız. Bu tek sözcük İbrani, İngiliz, Enokyan ya da diğer herhangi bir dilde yazılabilir; fakat en yatkın olduğunuz dilde yazmak en mantıklısı olacaktır. Her neyse, Sigiller Tek bir sözcüğün kullanımıyla form almalıdır, ve bu Sigiller Tılsımın üzerinde gerçek bir sözcük yazmak yerine de kullanılabilir. Ancak bununla ilgili olarak Altın Şafağın Rose Cross sembolünün kullanımı ile ilgili daha sonra bilgilendirmeye geçeceğiz.


Tılsımlar daire şeklinde yapılmalıdır. Daire en güçlü büyülü semboldür, ebediyetin güçlerini temsil eder. Lakin Tılsımlar diğer anlamlı şekillerde de yapılabilirler. Örneğin, eğer Sevgi niyetiniz ise Tılsımı kalp şeklinde yapmalısınız. Hayal gücünüzü kullanın böylece bu pratik Tılsım yaratma metodunun diğer bir çok olanaklarını fark edeceksiniz.

Aşağıdaki listede Yedi Antik Gezegenin çeşitli benzeşmelerini göreceksiniz. Eğer Güneşin Tılsımı yapılmak isteniyorsa altın veya sarı bir kağıt ile veya sarı boyalı bir kağıtla yapılmalıdır, pazar günü, Tanrı-form olarak da Ra varsayılarak-atanarak, tarçın yağı veya tütsüsü ile yapılmalıdır. Bu yağlar ve tütsüler "Parfümler" başlığı altında listelenmiştir.

Niyeti gerçekleştirmesi adına Tılsımı efektif biçimde şarjlamak için takip etmeniz gereken 11 adet ritüel adımları vardır. Bunlar basit adımlardır ve Altın Şafağın tüm üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilir. Bu dersi tamamladıktan sonra Hepiniz en azından bir tılsımı yapıp şarjlamanın basit girişimini tamamlayacaksınız. Tüm üyelerin her bir gezegenle bağlantılı 7 tane tılsım yapması şiddetle önerilir. Bu şekilde istediğiniz zaman hedefinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz 7 tane tılsıma sahip olmuş olacaksınız. Böyle tılsımlarda, ortadaki bir kelime, tılsımınızın materyalize sembolü ile bağlantılı olan Gezegen veya Tanrının ismi olmalıdır.


11 RİTÜEL ADIMLARI

1. Lesser Banishing Ritual of the Pentagram veya Banishing Ritual of the Star Ruby Ritüelini uygulayınız. (Liber XXV).

https://www.youtube.com/watch?v=Q9AE9f6yQMc

https://hermetic.com/crowley/libers/lib25

http://www.gnoxis.com/star-ruby-ritueli-46046.html


2. Middle Pillar Ritual ritüelini uygulayın ve Qabalistik Cross'u uygulayarak Işığı dengeleyin.

http://aethyrea.blogspot.com.tr/p/middle-pillar.html


3. Gezegen ile bağlantılı tütsünüzü yakınız.


4. Tılsımınızı temsil eden Tanrının formuna bürününüz ve olunuz. Tütsünün dumanını burun deliklerinizden çekerken sanki o Tanrının ruhu sizin burun deliklerinizden giriyormuş gibi hissediniz.


5. Dikkatinizi Tanrı formuna konsantre olana kadar O Tanrının ulu adını zikrediniz.


6. Tanrı veya Gezegene dualar haykırınız, ya da tam kimliğine bürünene kadar Ulu ismini zikrediniz.


7. Tanrının bilincindeyken , tılsımı avuç içlerinizde tutunuz. Buna konsantre olunuz. Gözünüzü merkezine kilitleyiniz, tılsımın tam ortasındaki Tek kelimeye ya da sigile.


8. Bu tek kelimeyi bütün dikkatinizi bu tek kelimenin temsil ettiği tek büyülü niyetinize odaklanana kadar zikrediniz. Bu tek kelime bir mantra da olabilir. Bu kelimenin veya cümlenin titreşimleri Büyülü Etmen ile (Astral Işık) veya Bilinç Altı ile etkileşime girecek ve onu tamlayacak.


9. Niyetinizin geçiş yaptığını imgeleyiniz. İsteğinizin gerçekleştiğini görünüz. Ardından imajinasyonunuza güç ve alev ile hayat veriniz, O Tek isteğinizi yerine getirmesi için zihninizi güç ile alevlendiriniz.


10. Tılsımı, haykırdığınız tanrının gezegeni ile bağlantılı olan çakranın önünde avuçlarınızın içine alarak tutunuz. (Ders XIII da çakralar ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. her bir çakra ilgili gezegen ile listelenmiştir.)

http://www.sahajayogaportal.org/en/astrology/planets-chakras.html

{Kolaylık olsun diye sizler için listeledim ama dilerseniz araştırıp daha iyi hakim olabilirsiniz.}

a) 1. çakra omurilik altındadır ve gezegeni Mars'tır.

b) 2. çakra karın bölgesindedir ve gezegeni Merkür'dür.

c) 3. çakra mide bölgesindedir ve gezegeni jüpiter'dir.

d) 4. çakra kalp çakrasıdır ve gezegeni Venüs'dür.

e) 5. çakra boğaz çakrasıdır ve gezegeni Satürn'dür.

f) 6. çakra alın çakrasıdır ve gezegeni Güneş'tir.

g) 7. çakra Başımızın üzerindedir gezegeni Ay'dır.


11. Sezgilerinizin emirlerini yerine getiriniz. İşte bu an kendi yaratıcılığınızın ortaya çıkması ve isteğinizi tezahür ettirmesi için kendi gücünü kullanması gereken andır. Tek niyetinizi gerçekleştirmesi için gereken gücünüzün tezahüründen tam anlamıyla emin olana kadar bunu sürdürün. Bu realizasyonda büyülü bir doruk yaratınız,bu realizasyonda zirveye ulaşınız. Bilin ki isteğiniz tamamlanmıştır. Ardından darbe vuruşu 3-5-3 (strike the battery) ve: ABRAHADABRA diye haykırınız.

Majisyenin kapanışta Star Ruby veya Lesser Banishing Ritual of the Pentagram ritüelini uygulaması yararınadır. Ardından Tılsımı uygun ve gizli bir yere saklamalıdır (gizli bir cüzdan,çanta,kutu vs.).

Altın Şafak Telemik Cemiyeti majisyenleri, eğer isterlerse, Tılsımın üzerine Thelema Yasasını veya Yasayı belirten 93 sayısını yazabilirler. Birinci husus, Tılsımın ön yüzüne "Arzu Ettiğini Yap Yasanın Tümüdür" ("Do what thou wilt shall be the whole of the Law") yazılmalı ve arka yüze ise "Kanun Sevgidir, İstencinin altında olan Sevgi" ("Love is the law, love

under will")yazılacaktır.


{"Love is the law, love

under will"(bu cümle burada iki şekilde tercüme edilebilir,biri "Kanun Sevgidir, İstencinin altında olan Sevgi" ve diğeri ise "Aşk Yasadır, Arzu ile sevin olacaktır. Buradaki tercihi size bırakıyorum)}


İkinci husus, imajinasyonunuzu olabildiğince iyi kullanın. Tılsımınıza Thelema yasasını veya 93 sayısını yazarak tılsımınızı kendi öz isteğinizin cereyanı ile şarjlamış olursunuz, Thelema Yasası isteğinizi özgürlük içinde yapabileceğinizi belirtir. Bu nedenle isteğinize karşı uygun bir olumlamadır ve tılsımınızı Yeni Horus Aeon'u enerjileri le mühürler, 93 ile dinamik büyülü bir bağlantı kurar. Böylece niyetinizi gerçekleştirmek için gücünü artırır.(Not: 93 sayısı yunanca bir kelime olan ve Niyet,İstek,Dilek,İrade,Arzu,Amaç vs. anlamına gelen Thelemanın sayısal değeridir. Thelema yasası İrade yasasıdır.)


Tek gerçek niyetiniz adına özel büyülü operasyon gerçekleştirmek için yapılması ve kullanılması gerekli olan tılsım, kişisel tılsım olmalıdır. Ortasında tek gerçek niyetinizi temsil eden bir kelime-cümle veya bununla ilgili olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir sembol olmalıdır, tılsım bununla şarjlanacaktır. Böyle bir tılsım üzerine, kendi büyülü Mottonuzu da yazabilirsiniz. Bu tılsımınıza daha fazla güç verebileceği gibi, içinizde belirli psikolojik tepkimeleri de uyandıracaktır böylece inisiyasyonunuzun size bahşettiği spiritüel gücünüz ile de şarjlanacaktır.


Akılda bulundurulması gereken çok önemli bir konu ise, tılsımı şarjladığınızda, TILSIMDAKİ TEK GÜÇ MAJİSYENİN İMAJİNASYONU VE NİYETİ İÇERİSİNDEDİR. Bu insan zihnindeki iki hayati güçlerin pratik uygulamaları olmadan Tılsım Majinin bilimsel operasyonlarında başarı elde etmek olanaksızdır. Tüm maji çalışmaları, bu iki hayati gücün pratik uygulamalarına bağlıdır.


Gerekli imajinasyon gücü ile ilgili olarak, Eliphas levi şunu söylemiştir: "İmajinasyon niyeti güçlendirir ve Evrensel Etmen üzerinden ona güç verir" ve "Gerekçeye-Nedene uygulanan imajinasyon dehalık-yaratıcılıktır." Evrensel Etmen, Majisyenin İmajinasyonu ve İsteği-Niyeti ile uygulanan tüm Majilerin Astral Işığı veya Büyülü Etkenidir. Bu Evrensel Faktör yılan ile sembolize edilmiştir, ve buna yoga felsefesinde kundalini ismi verilir. Bu, Majisyenin İmajinasyonu ve Niyeti ile kontrol edilen ve yansıtılan Evrensel Güçtür. Bu İnisiyasyonun enstrümanıdır, Tüm Güçlerin Büyük Sırrıdır, Dünyanın Ruhu ve karasal yaşamın daimi alevi olarak anılmaktadır. (Not: Ders XII'da Kundalini veya yılan gücü ile ilgili bir çok bilgi yer almaktadır. Ayrıca new Golden Dawn Flying Roll No. IV' e de göz atabilirsiniz.)


Burada Altın Şafak mukaddes Tılsım Maji Sanatı dersini sonlandırıyoruz. Bu Asil Sanat sizlere pratik gücün tüm büyülü ihtişamını ihsan etsin, Büyük Gücü, Summum Bonum (en yüksek iyiye erişmek), Gerçek Bilgelik ve Mükemmel Mutluluğu elde ederken sizlere yardımcı olsun. In nomine Novus Ordo Aureae Aurora, Sic sit vobis! (Altın Şafak Yeni Dünya Düzeni adıyla, bu sizin için!)

Love is the law, love under will.

#tılsım #maji #büyü #crowley #aleister #aleistercrowley

211 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon